Hasløv & Kjærsgaard Indlæg

Se vores seneste dronefilm. Vi har været i Bellevue Strandpark og lavet optagelser af vores fornyelsesprojekt fra 2013 af Arne Jacobsens anlæg. Projektet har omfattet restaurering og genplacering af livreddertårne, en udvidelse af strandens bredde, nye høfder i form af betonforlande, som indebærer nye forhold for vinterbadere, strandens gæster/turister og brugere samt kajakroere/sejlere…

⟩⟩⟩⟩ Dronefilm af Bellevue Strandpark

God sommer til vores kunder og samarbejdspartnere. Tegnestuen holder ferielukket i uge 29 og 30. Vi er tilbage mandag d. 31. juli.

Hilsen Hasløv & Kjærsgaard

⟩⟩⟩⟩ Sommerferie

Hasløv og Kjærsgaard udfører i øjeblikket projekt til støjvold i Ishøj Kommune langs motorvejen over en strækning på 3,5 km i samarbejde med Orbicon. Støjvoldens bagside udnyttes til rekreative formål.

⟩⟩⟩⟩ Støjvold i Ishøj Kommune

Som arkitekter med stor erfaring med vandkantens udfordringer og muligheder har Hasløv & Kjærsgaard med den nye havnepromenade i Horsens skabt et projekt, der vil overraske og berige byens oplevelse af at være en havneby.

⟩⟩⟩⟩ En ny forbindelse i Horsens

Foto-/videooptagelser fra luften med drone udført i professionel kvalitet giver helt nye muligheder for præsentation af opgaver. Vi er godkendt som droneoperatør af Trafikstyrelsen og lovmæssigt forsikret i henhold til gældende EU regler. Tegnestuens speciale er 3D-computervisualiseringer kombineret med realfotos, hvor det kræves, at standpunkter, billedvinkler og betragtningsafstande kan dokumenteres. Visualiseringer og illustrationer udføres både

⟩⟩⟩⟩ Dronefotografering som nyt arbejdsredskab

Tirsdag den 6. september 2016 åbnede H.M. Dronningen, borgmester Thomas Adelskov og bestyrelsesformand for Realdania Michael Brockenhuus Schack den ombyggede Odden Auktionshal som nyt udstillings- og samlingssted i Odsherred. Formålet med ombygningen af auktionshallen har været at omdanne den gamle auktionshal til en event- og oplevelseshal, som kan rumme de mange aktiviteter, der igangsættes af

⟩⟩⟩⟩ Indvielse af Odden Auktionshal

Vores helhedsplan for havnen i Nykøbing Sjælland blev i juni præsenteret for et begejstret brugerråd, der glæder sig til at realisere de mange visioner og muligheder, planen rummer. Helhedsplanen åbner mulighed for en farverig palet af faciliteter og aktiviteter, som alle vil understøtte det gode liv på havnen; en markedsplads med scene, minigolf, havnehytter, en

⟩⟩⟩⟩ Helhedsplan for Nykøbing Sjælland Havn

Det er en stor anerkendelse til et meget simpelt og billigt design, der kan sikre os mod kloakvand i kælderen – og dermed spare samfundet for store udgifter til oprydning og erstatning. Ventilen kan let monteres på nedløbsrør, hvor den leder regnvand uden om kloakken under skybrud. Skybrudsventilen er opfundet af Cathrine Leth fra Hasløv

⟩⟩⟩⟩ Design to improve life. Skybrudsventilen er nomineret til INDEX Awards.

Vi ønsker københavnerne tillykke med Havneringen – den nye maritime oplevelsesrute, som løber hele vejen rundt langs inderhavnen i Københavns Havn. Den 13 km lange gang-, løbe- og cykelrute fører dig gennem natur, forbi husbåde, historiske attraktioner, hverdagsliv og helt nye bydele. “Havneringen er en vision, der nu bliver til virkelighed. Havneringen skaber nem adgang

⟩⟩⟩⟩ Vi ønsker københavnerne tillykke med Havneringen

Det blev en fest med mere end tusind gæster til taler, musik og solskin, da Kronprins Frederik indviede den nye Skovshoved Havn. Vi fra Hasløv & Kjærsgaard siger tak for en fantastisk dag. Det var en fornøjelse at vise resultatet af vores arbejde frem for de mange besøgende. Den nye Skovshoved Havn har fordoblet sin

⟩⟩⟩⟩ Indvielse af Skovshoved Havn

Den 29. maj er der indbudt til fest på havnen i Helsingør, hvor Borgmester Benedikte Kiær vil indvie den nye havnepromenade og dermed hele fornyelsen af Helsingør Nordhavn. Med den fornyede havn skabes en helt ny promenade fra Kulturhavnen ved Kronborg over Nordhavnen, og som planlægges at fortsætte over Gummistranden videre til Marienlyst – byens

⟩⟩⟩⟩ Indvielse af Helsingør Nordhavn

Nyborg Kommune har besluttet at realisere vores helhedsplan for Nyborg Marina. Helhedsplanen er udviklet i tæt samarbejde med Nyborg Kommune, marina og havnens forskellige brugere. Helhedsplanen sætter rammen for den fremtidige udvikling af havnens vestlige og centrale delområder. Et særligt fokus i Helhedsplanen har været at samle og styrke de forskellige maritime interesser, styrke byens

⟩⟩⟩⟩ Nye rammer for det maritime fællesskab

Projektet Med arkitekt Dan B. Hasløv som omdrejningspunkt har Hasløv & Kjærsgaard opbygget en unik erfaring og viden om kystarkitektur, der især koncentrerer sig om rekreative anlæg som havne, badeanlæg og strandparker. Men også klimasikring har en central rolle i mange projekter. Vi står i dag over for klimaforandringer, som vil sætte nye politiske dagsordener

⟩⟩⟩⟩ Hasløv & Kjærsgaard på finansloven

Roskilde Kommune udvikler en helt ny villaby, Holmehøj, i Gundsømagle. Den nye bydel er skabt med forbillede i den engelske haveby, hvor små grupper af villaer ligger omkring en grøn have eller lille plads. Et boligstræde af byhuse er rygraden i bebyggelsen og det naturlige samlingspunkt bydelen. Den nye bydel rummer ca. 200 boliger vest for

⟩⟩⟩⟩ Ny villaby i Roskilde

Trods den hårde vintermåned blev der sidst i januar planmæssigt holdt rejsegilde på den nye servicebygning på Nordre Mole. Der var god stemning med taler af entreprenør J. Berner og arkitekt Dan B. Hasløv og besøg fra samarbejdsparter, de lokale aviser og interesserede naboer. Det er spændende at se, hvordan bygningens særlige karakter med sin vejrbestandige

⟩⟩⟩⟩ Ny servicebygning i Helsingør Nordhavn

Skybrudsventilen er et nyt og meget billigt produkt, som aflaster kloaksystemet under skybrud. Skybrudsventilen monteres direkte på nedløbsrøret. Inde i ventilen er en simpel mekanik, der udløses af regnens intensitet. Ventilen kan reguleres afhængigt af, hvor ofte regnvandet ønskes koblet fra kloakken. Skybrudsventilen testes i øjeblikket af Tårnby Forsyning. Ved testen i Tårnby har det vist

⟩⟩⟩⟩ Skybrudsventilen – en simpel, men genial opfindelse kan redde os fra kloakvand i kælderen

Hasløv & Kjærsgaard præsenterede mandag planerne for en helt ny bydel i Esbjerg ved et borgermøde for byens maritime foreninger og virksomheder. Esbjerg Strand ligger nord for Esbjerg Havn, i krydsfeltet mellem byen, havet og kystnaturen. Projektet samler alle byens mange maritime fritidsaktiviteter, – lystbådehavn, en træskibshavn og et nyt Esbjerg Kunstmuseum i tæt kontakt til

⟩⟩⟩⟩ Esbjerg Strand – Byens maritime samlingspunkt

Ishøj og Køge Bugt Strandpark har fået en ny ø. Med øen realiseres den oprindelige vision om Kunstmuset Arken som et strandet skib i vandkanten. Det store parkeringsområde, som Arken indtil nu har ligget i – fjernt fra husets oprindelige vision – er nu blevet et naturområde, hvor en ny, stor lagunes glitrende vandspejl, kystnaturens

⟩⟩⟩⟩ Ishøj har fået en ny ø

Realdania har med kampagnen “Stedet Tæller” ud af 33 ansøgninger udvalgt 6 projektidéer, der alle skal løfte kvaliteten i en dansk kystby. Målet er at styrke turismen og samtidig gøre det mere attraktivt at bo i kystbyerne hele året. Erfaringer bl.a. fra et af vores andre projekter – Visionsplan for Marielyst på Falster – viser,

⟩⟩⟩⟩ Stedet Tæller for Henne Strand og Odden Havn

Hasløv & Kjærsgaard har i december 2015 afleveret dispositionsprojekt for en ny landskabspark i Moskva. Landskabsparken er en omdannelse af en stor losseplads, der omformes til et nyt rekreativt landskab til glæde for byens borgere og besøgende. Landskabsparken vil byde på en bred vifte af oplevelses- og aktivitetsmuligheder – udsigtsplatform med 360° udsigt over det

⟩⟩⟩⟩ Moskva – fra losseplads til bypark

  Hasløv & Kjærsgaard har sammen med COWI vundet opgaven om planlægning af den langsigtede deponering af Københavns overskudsjord. Opgaven omfatter et større analyse- og evalueringsarbejde med udpegning af egnede lokaliteter, udpegning af særlige miljøhensyn, kortlægning og inddragelse af interessenter, udvælgelse af transportruter og vurdering af økonomisk bæredygtighed på de enkelte lokaliteter. Herudover skal planlægningen

⟩⟩⟩⟩ Overskudsjord som klimasikring?

Hasløv og Kjærsgaard har i samarbejde med Ishøj Kommune udarbejdet to forslag til renovering og fornyelse af Ishøj Gadekær med det formål at skabe en ny grøn og blå naturoase i hjertet af Ishøj Landsby. De to forslag er udarbejdet på baggrund af en række dialogmøder med Ishøjs borgere. Målet er at skabe et nyt

⟩⟩⟩⟩ Ishøj Landsby

Hasløv & Kjærsgaards projekt for strandpromenaden i Aabenraa er blevet tildelt rosende omtale: “Et er at kunne etablere en strandpromenade – noget helt andet er at gøre det. I sin fuldt udbyggede form vil den blive et stort aktiv for Aabenraa. Hvilket den allerede er. Enkeltheden er påfaldende: Cortenstål som det mest iøjnefaldende, gennemgående materiale

⟩⟩⟩⟩ Aabenraa Arkitekturpris 2015

Hasløv & Kjærsgaard har i forbindelse med ordningen “Tilskud til kommuner og regioner, nye arbejdspladser i landdistrikterne” udført projekt for badebro/pier på Hvidbjerg Strand. Projektet er opført, indviet 26.6.2015 til tiden og under budget. Projektet består af en 84 m lang badebro med adgangsrampe og en badeplatform yderst. Selve broen er opført med en bærende

⟩⟩⟩⟩ Hvidbjerg Strand Pier

  Hasløv & Kjærsgaard skal for Assens Kommune udarbejde en plan for klimasikring af Assens Havn. Planen skal sikre, at klimatilpasning ikke kun er en ‘teknisk’ løsning, men en mulighed for at sikre en kvalitativ udvikling i området med attraktive byrum og mødesteder, som skaber funktionsmæssige symbioser og tiltrækker fremtidige investeringer til området. Ud over

⟩⟩⟩⟩ Klimasikring af Assens

  Hasløv & Kjærsgaard skal i samarbejde med Odsherred Kommune udvikle en helhedsplan for Odden Havn og Havnebyen. Helhedsplanen skal sikre bedre rammer og vilkår for byens borgere, erhvervsdrivende og mange ildsjæle, og tager udgangspunkt i en omfattende borgerinddragelsesproces, som tegnestuen tidligere har gennemført for kommunen. Helhedsplanen skal se på det helt specielle kulturmiljø, som

⟩⟩⟩⟩ Helhedsplan for Odden Havn

Hasløv & Kjærsgaard tager i disse dage en tur ned af Memory Lane. Dan og Bjarnes Charlottenlund Søbad fylder 30 år. Det karakteristiske grønne anlæg er siden åbningen blevet et ikon for badelivet langs de danske kyster, og optræder flittigt i turistbrochurer og internationale modemagasiner. Charlottenlund Søbad er populært som aldrig før. Badeanstalten tiltrækker mere

⟩⟩⟩⟩ Charlottenlund Søbad i 30 år

Vedbæk har fået en helt ny strand, der her i sommervarmen er blevet godt modtaget af de lokale beboere, som i mange år har ønsket bedre badefaciliteter. Sandstranden er udvidet, og for at beskytte den nye strand er der anlagt en ny høfde med gode opholdsmuligheder for strandens gæster. Den gamle badebro er blevet renoveret,

⟩⟩⟩⟩ Vedbæk har fået en helt ny strand

“Vores” Amager Strandpark fylder 10 år. Det har været en drøm at følge, hvordan Amager Strandpark gennem de sidste 10 har udviklet sig til hele Københavns strand og mødested for alle tænkelige aktiviteter, fra kajakroning og rulleskøjter til store idrætsstævner, kunstudstillinger, modereportager, bryllupsfester og vandpiberygning. Amager Strandpark er gennem sine første 10 år blevet et

⟩⟩⟩⟩ Amager Strandpark fylder 10 år

Denne sommer blev Vestmolen i Lemvig indviet. I forlængelse af den store ombygning af havnen har Hasløv & Kjærsgaard stået for aptering af “kighulsbænke”, bølgeskærm med glas, bænke, molehoved og muligheder for rekreativt ophold på den nye 200 meter lange mole. De mange glaspartier i det høje bølgeværn giver lys, læ og udkig til havet

⟩⟩⟩⟩ KLIMASIKRING 2.0 Vestmolen i Lemvig indviet

  Se indslag i TV2 om Hvidbjerg Strand Pier Hasløv & Kjærsgaard har i forbindelse med ordningen “Tilskud til kommuner og regioner, nye arbejdspladser i landdistrikterne” udført projekt for badebro/pier på Hvidbjerg Strand. Projektet er indviet til tiden og under budget. Projektet består af en 84 meter lang badebro med adgangsrampe og en badeplatform yderst. Selve

⟩⟩⟩⟩ Indslag i TV2 om Hvidbjerg Strand Pier

5. maj 2015 Første fase af udbygningen af Skovshoved Havn er netop indviet den 3. maj 2015. Her blev det nye havnebassin taget i brug sammen med en del af de nye broer og bådpladser. Udbygningen omfatter ca. 220 nye bådpladser, broer, nye moler til promenade, rekreative opholdsarealer, saunahus mv., og skal stå færdig foråret

⟩⟩⟩⟩ Første fase af udbygningen af Skovshoved Havn er indviet

Hasløv & Kjærsgaard har i et team med NORDArchitects, Grontmij og ÅF-lightning vundet tilbudsgivningen på “Nyborg Marina”. Opgaven omfatter en helhedsplan for marinaen, projekt for udvalgte arealer samt forslag til forbindelsen til byen.  

⟩⟩⟩⟩ Nyborg Marina

Hasløv & Kjærsgaard takker for Bæredygtig Beton Prisen, som er tildelt “Le Mur” Højvandsmøblet i Lemvig. En glad borgmester sendte en varm tak til arkitekterne og alle samarbejdsparterne bag projektet. Også vi takker. Tak for det gode samarbejde, tilliden til vores kreative løsninger og viljen til at etablere et flot, integreret projekt, der har givet Lemvig en

⟩⟩⟩⟩ Hasløv & Kjærsgaard vinder Bæredygtig Beton Prisen 2015

Bodils ekstreme højvander førte til oversvømmelser flere steder langs Øresundskysten. I Gentofte Kommune gik det ud over lavtliggende områder bag Hellerup Havn. Baseret på tegnestuens erfaringer med højvandsbeskyttelse udviklede vi i samarbejde med kommunen og havnens brugere på rekordtid en plan for sikringen af Hellerup. Højvandsikringen er baseret på tegnestuens velafprøvede højvandssystem, kendt fra Lemvig.

⟩⟩⟩⟩ Højvandssikring af Hellerup Havn

Tegnestuen har udarbejdet rapport om “Rammer for nøgleinvesteringer i naturbaserede turismeprojekter” for Videncenter for Kysttursme med henblik på at afdække, om de arealer, der i dag er udlagt til turisme, udgør et reelt potentiale som lokomotiv for udvikling af turismeprojekter. Vi har besigtiget og registreret omkring 70 arealer. Samtidig har vi afholdt dialogmøder med 16

⟩⟩⟩⟩ Hasløv & Kjærsgaard præsenterer rammerne for fremtidens turismeprojekter

Opgaven omfatter en landskabelig bearbejdning og indpasning af dige (højvandssikring) i forlængelse af tegnestuens arbejde med idéskitse for udvidelse og kvalitetsforbedring af lystbådehavnen. Havnen er lokalsamfundets vigtigste mødested. Visionen er, at havneområdet mellem Kirkehavn og havet udvikles til et maritimt fyrtårnsprojekt som eksempel på et nutidigt maritimt område, hvor fiskeri, turisme, rekreation og lokalt liv

⟩⟩⟩⟩ Omø Dige