Kategori: Procesledelse

Hasløv & Kjærsgaard blev i 2011 af Slagelse Kommune bedt om at udarbejde en evalueringsrapport om de to hovedprojekter i kommunens satsning, Maritimt Knudepunkt Storebælt. Baggrunden var den succes, kommunen havde oplevet med tegnestuens facilitering af processen og samarbejdet med borgerne. Det ene projekt var tegnestuens arbejde med udviklingsplaner for kommunens fem havne (Korsør, Skælskør, Bisserup,…

Med udgangspunkt i eksisterende, sammenhængende grunde med ældre villabebyggelse er udført plananalyse, volumenstudier og efterfølgende konkurrenceprogram for parallelle opdrag til forslag til ny boligbebyggelse på grunden. Området er karakteriseret ved at ligge meget eksponeret mod Svanemøllebugten og i forbindelse med den nye strand. Der fandtes ikke lokalplan for området, kun rammebestemmelser i kommuneplanen. Det var…

Projektet har opfattet bygherrerådgivning i forbindelse med udviklingen af Horsens Statsfængsel fra fængsel til boligområde og museum mv. Projektet har opfattet registrering af bygninger og landskab, analyser af beliggenhed og topografi, forslag til ændrede anvendelser samt udarbejdelse af volumenstudier og beskrivelser til brug i forbindelse med den efterfølgende arkitektkonkurrence på selve fængselsarealerne og på de…