Kategori: Turisme og oplevelse

Projektet er en del af en større satsning på turisme og strandfaciliteter i Odsherred Kommune. Projektet handler om at udskifte/erstatte gamle toiletbygninger med nye bygninger, der indeholder toiletfunktion, handicaptoilet, udendørs bruser, lockers og udkigspost. Bygningerne tilpasser sig de særlige omgivelser med inspiration fra bl.a. sømærker og maritime symboler. Projektet har omfattet projektering og udbud af…

Hasløv & Kjærsgaard har i forbindelse med ordningen “Tilskud til kommuner og regioner, nye arbejdspladser i landdistrikterne” udført projekt for badebro/pier på Hvidbjerg Strand. Projektet er opført, indviet 26.6.2015 til tiden og under budget. Projektet består af en 84 m lang badebro med adgangsrampe og en badeplatform yderst. Selve broen er opført med en bærende…

Hasløv & Kjærsgaard er ansvarlig for skitsering, projektering og tilsyn med renovering og nyanlæg ved Vedbæk Nordstrand, og har i samarbejde med rådgivende ingeniører JJN Consult og DHI stået for: Anlæg af ny stabil strand Anlæg af en ny rekreativ opholdshøfde til beskyttelse af stranden Kystsikring i form af en forstærket kystskrænt, som sikrer baglandet mod…

Kommunalbestyrelsens vedtagne helhedsplan for Helsingør Nordhavn 2009 rummer som en af sine centrale ideer etablering af et promenadeforløb igennem Helsingør Nordhavn. Hasløv & Kjærsgaard har udarbejdet et projektforslag, der fortæller om, hvordan en samlet kystpromenade kan etableres imellem Nordhavnen og Marienlyst. En unik promenademulighed der sammenbinder kyststrækningen fra Kulturhavnen og bymidten rundt om Kronborg over…

Tegnestuen har for Videncenter for Kystturisme og med Naturstyrelsen som sparringspartner foretaget en analyse af de eksisterende arealreservationer for placering af turismeanlæg inden for de 20 særlige feriesteder. Samtidig er givet forslag til nye arealudlæg. I alt er ca. 70 arealer blevet screenet. Analysearbejdet har omfattet besigtigelser og registrering, møder med de enkelte kommuner og…

I samarbejde med billedkunstner Mie Olise har Hasløv & Kjærsgaard designet en broforbindelse i Holbæk Havn. Broforbindelsen udspringer af anbefalinger fra visionsplan for havneområdet, som tegnestuen udarbejdede for kommunen i 2012. Broen skaber en ny passage over kanalen i Holbæk – en direkte gang – og cykelforbindelse mellem områdets havnefronter, som dermed giver mulighed for…

Rapporten omhandler attraktioner i Danmark og Europa. Rapporten beskriver i hovedtræk attraktionerne, deres oplevelsestilbud, fysiske forhold, omgivelser og placering. Sigtet er at opnå en bedre forståelse af hvilke faktorer, der kan have betydning for at udvikle eller skabe en attraktion. På baggrund af de observerede fælles karakteristika og eksempler på oplevelsestilbud er der sammenfattet en…

På Omø Havn har Hasløv & Kjærsgaard tegnet et rekreativt anlæg til øen og dens gæstesejlere, som der er mange af i sommermånederne. Projektet er udført, så der nu ligger legeplads, boldbane, robiniearkade, grillpladser og opholdsareal. Projektområdet ligger på ”den våde side” af højvandssikringen, hvilket har stillet krav til anlæggets materialer og robusthed. En stiliseret…

Forslag og implementering af 10 cykelpausesteder som en del af panoramaruten langs Jyllands vestkyst. Forslaget omfatter fælles branding gennem let genkendelige elementer; bl.a. cykelpæle og cykelservice. Indretningen omfatter derudover indretning af de enkelte steder med elementer som udstrækningsredskaber, madpakkehuse, loungemøbler, legeredskaber og skiltning/elektronisk præsentation.

Som 1 ud af i alt 10 vinderprojekter er udviklingsplanen for molehovedet i Assens Havn udvalgt til Realdania kampagnen, Stedet Tæller. I tæt dialog med borgere, foreningsliv og kommune har Hasløv & Kjærsgaard udarbejdet projektplan for udviklingsområdet med henblik på at skabe et særligt sted i byen, hvor udsigten kan nydes, og hvor der er…

Skitsering, forprojekt, visualiseringer, volumenstudier og økonomioverslag for nyt landskab, broer og lagune omkring ARKEN Museum for Moderne Kunst. Kunstmuseet ARKEN stod færdigt i 1996 i det store, menneskeskabte kystlandskab – Køge Bugt Strandpark. Placeringen af ARKEN blev oprindeligt planlagt på en ø i havneområdet i Ishøj Havn, men planforholdene i havneområdet nødvendiggjorde en placering umiddelbart…

Visionen for Højderygstien er en stirute, som tilbyder oplevelser i international standard af stedets landskaber, natur og kulturhistorie (fortidsminder og kunst). Højderygstien skal være kendetegnet ved en enkel og robust udførelse, som til enhver tid sikrer god tilgængelighed, en sti som lever i harmoni med de lokale beboere og en formidling, som underordner sig (og…

Greve Byråds vision for Greve Strand er et område, hvor naturindhold, rekreation og lokalt ejerskab til naturen går hånd i hånd. Der er et ønske om at styrke den naturmæssige og rekreative kvalitet af kommunens strande, herunder Greve Strand, som en vigtig del af kommunens net af grønne områder. Projektet var organiseret omkring et indledende…

Bygherrerådgiver og arkitekt på helhedsplan for Marielyst, herunder kulturarvsregistrering og forslag til bebyggelsesregulerede bestemmelser. Tegnestuen har udarbejdet en visionsplan for hovedgaden og stranden med disposition, etapeplan, økonomioverslag, borgerinddragele og præsentation for beslutningstagerne. Området omfatter indkørslen til Marielyst og stranden i forlængelse af Strandvejen med henblik på at forbedre og udvikle forholdene for turister og sommerhusejere…

Visionen for Nivå Lergravssøer er et område, hvor de unikke naturkvaliteter fastholdes og styrkes – samtidigt med at områdets beboere inddrages i at tilrettelægge rekreative aktiviteter, som kan forløse områdets potentiale som naturområde og friluftsområde til glæde for både børn, unge, voksne og ældre – med alle de forskellige ønsker og drømme de måtte have…

Middelaldercentret i Nykøbing Falster er etableret i 1989 i forbindelse med Nykøbing Falsters 700 års jubilæum. Fra en rekonstruktion af en enkelt kastemaskine til et anlæg med by, havn, ridderturneringer og en række forskellige aktiviteter har Middelaldercentret i dag udviklet sig til en attraktion med stadig stigende besøgstal og begivenheder året rundt. Hasløv & Kjærsgaard har…

Skitseforslag til fornyelsesplan for kajakklubben, der omfatter energirenovering, træningslokale, omklædningsfaciliteter, tagterrasse og retablering af udeområder, herunder ny landgangsbro og ny stensætning.

Forslag til vision for hvordan Nykøbing, Højby og Rørvig kan udvikle turismen yderligere. Forslag til fyrtårne for turismen i de enkelte byer samt forslag til samarbejder for at udvikle helårsturismen, hvor byerne hver for sig og i samspil kan skabe dynamik. Opgaven giver et bud på, hvordan visionen kan udvikle byerne med nye fyrtårne, der…

Adgangsrampe og indretning af caféhusbåd til café og restaurant placeret i anløbshavnen. Arbejdet omfatter projektering, udbud og tilsyn. Desuden projektering, udbud og tilsyn ifm. aptering af anløbshavnen med broer og adgange.

Helhedsplan for etablering af udenomsarealer og 3.600 m² bygninger på et 10 ha stort område ved Andelslandsbyen Nyvang, Holbæk over 4 etaper. Opførelse af 1. etape – Vej- og Brohuset – 439 m² bygning med tilhørende udenomsarealer er udført fra 2010 frem til åbningen af museet i juni 2011. Hasløv & Kjærsgaard har som totalrådgiver…

Vision for udvikling af Billund som resortområde – et fælles projekt for turisterhverv og for kommunen, hvor der sikres muligheder for en udvikling af ideer, der kan støtte en udvikling af Billund som et feriemål. Visionen viser, hvordan eksisterende og nye turistattraktioner, overnatningsanlæg, rekreative områder, bymidte mv. kan sammenbindes, så hele byområdet og de omgivende…

Projektet, der nu er opgivet, omfatter analyser for vurdering af infrastruktur, forbindelser, ophold, solorientering, parkering, placering af broer mv. Herefter skitsering og projektering af udearealerne i samarbejde med en projektgruppe for et kommende vandkulturhus, udarbejdet arkitektfirmaet BIG. Projektet omfatter desuden afholdelse af workshop, udarbejdelse af 3D-modeller, præsentationer mv.

Arbejdet har omfattet udarbejdelse af en strategi for etablering af en kulturakse mellem Anneberg Samlingerne og selve Nykøbing Sj. by. Projektet har inddraget interview af relevante aktører i området, ildsjæle og embedsmænd, analyse af områdets potentialer og forslag til fysisk udformning af Kulturaksen. Aksen er placeret, så den tager udgangspunkt i at sammenbinde natur, by…