Kategori: Kulturmiljø og bygningsarv

Som konsekvens af lukningen af Faaborg Sygehus ønskede Region Syddanmark inspiration til på hvilken måde, de vil kunne afhænde bygningerne og sikre en omdannelse, der tilgodeser en hensigtsmæssig udvikling i Faaborg By. For at belyse bygningernes egnethed til forskellige formål udarbejdede Hasløv & Kjærsgaard en rapport med tilhørende bilag. Rapport og bilag indeholdt: Opstilling af…

Projektering af 150 tæt-lav boliger og 60 etageboliger i bevaringsværdigt miljø syd for Holmegaard Glasværk med indpasning mellem eksisterende bygninger og anlæg. Projektering af 6 boligtyper i 1 til 2 etager. Projektering af udearealer, herunder infrastruktur, forbindelser, vejarealer, opholds- og friarealer, private terrasser, skure, affaldshåndteringsarealer mv.

Registreringer, analyser og tildeling af bevaringsværdi for alle bygninger opført før 1940, alt. 1960 eller 1980. Herudover registrering og analyse af bevaringsværdige byrum, bebyggelsesmønstre og kulturmiljøer, manuskriptskrivning og layout af følgende kommuneatlas: Frederiksberg 1994 Gladsaxe 1998 Helsingør 2000 Københavns Byatlas 1996 København: Amager 1992, Bispebjerg 1991, Brønshøj-Husum 1991, Indre By/Christianshavn 1996, Kongens Enghave 1993, Nørrebro…

Ombygning og renovering af kontorlokaler indrettet i den tidligere herskabsstald på godset Enrum. Ejendommens bruttoetageareal er ca. 430 m². Hasløv & Kjærsgaard har i delt rådgivning udført projektering og myndighedsprojekt. Da bygningen er fredet, omfattede myndighedsbehandlingen tillige korrespondance med Kulturarvsstyrelsen, der godkendte ombygningen. Samtidig har Hasløv & Kjærsgaard belyst mulighederne for indpasning af rækkehuse til…