Lemvig Havn – Højvandsmøbel

2014
Lemvig Kommune

Højvandsmøbel© er et system udviklet til anvendelse i urbane landskaber, som er truet af oversvømmelser. Bymøblet med de mange skydeporte er et nænsomt og billigt indgreb, som kan implementeres på mange lavtliggende og oversvømmelseseksponerede by- og havneområder.

Udover at løse et teknisk problem inddeler bymøblet med bugtninger og vinkling store arealer i mindre byrum, som mennesker kan forholde sig til.

Højvandsmøblet er opsat i Lemvig, og sparede byen for ærgrelser og skader for millioner da den holdt stand mod stormen Bodil den 6. december 2013.