Esbjerg strategi for byplan

Hasløv & Kjærsgaard har udarbejdet en byudviklingsstrategi, der skal udvikle Esbjerg som vækstcenter i Danmark.

Strategien skal udvikle Esbjerg fra olie- og erhvervsby til en attraktiv bolig- og uddannelsesby med et pulserende by-, kultur- og fritidsliv.

Opgaven er gennemført som et åbent procesforløb i samspil med byens virksomheder, borgere og den kommunale forvaltning.

Strategien danne ramme om den fremtidige udvikling af byens nye og eksisterende bydele.

Arbejdet er afleveret som en samlet rapport, der blev offentliggjort og vedtaget i byrådet i efteråret 2015.