Øresundskysten – Gentofte

Projektet omfatter udarbejdelse af kystrapport for kyststrækningen fra Hellerup Havn til Charlottenlund Fort og indeholder:
– Sammenfatning af udviklingsprojektets resultater,
– gennemgang af kystens tilstand,
– kystens fremtidige udvikling,
– nye principper for kystbeskyttelse og
– forslag til den fremtidige udvikling.

Rapporten indeholder historiske kort, beskrivelser, oversigtsplaner, projektskitser, anlægsoverslag, tekniske snit og en lang række illustrative, fotorealistiske visualisering af før/efter-situationer på kysten.

Arbejdet er udarbejdet med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen og med tips- og lottomidler til friluftslivet.