Nyborg Marina, helhedsplan

Helhedsplanen for Nyborg Marina er udviklet i tæt samarbejde med Nyborg Kommune, Marina og havnens forskellige brugere – sejlere og foreninger. Planen vil danne fælles fodslag for den fremtidige udvikling af havnens vestlige og centrale delområder.

Et særligt fokus i helhedsplanen har været at samle og styrke de forskellige maritime interesser, styrke byens møde med vandet og mødet mellem byens turister fra land og de sejlende fra vand.

Nyborg Marina strækker sig over store afstande, som helhedsplanen udnytter som en fordel ved at optimere og sammenbinde de forskellige lokationer. Helhedsplanen beskriver en promenadestrækning gennem havneområdet, der byder på mange og forskellige ”steder på ruten”. Der udvikles nye områder, og eksisterende delområder fortættes med fokus på at skabe muligheder for ophold og aktiviteter, der både henvender sig til det enkelte steds primære brugere og sikrer steder for alle aldre.

Første projekter til realisering har været en gæstebro og en servicekaj for håndtering af både.