Helhedsplan for området omkring SDU, Odense

Hasløv & Kjærsgaard har igennem en årrække arbejdet med udvikling af et 160 ha stort areal omkring Syddansk Universitet i Odense. Arealerne ligger nord, vest og syd for universitetet.

Arbejdet har omfattet disponering af arealerne, forslag til anvendelser der kan indgå i en udviking af et fremtidigt, integreret område med forsknings- og vidensintensive virksomheder, forsker- og videnpark, boliger, butikker, hotel, kollegium, udstilling, showrooms, serviceerhverv, uddannelse, grønne områder og pladser til byliv.

Som en del af arbejdet har vi gennemført en interviewundersøgelse for at kortlægge områdets potentiale for en forsker- og videnpark. Det har endvidere været en vigtig del af arbejdet at sikre en løbende dialog med de eksisterende uddannelsesinstitutioner (SDU og Dalum Uddannelsescenter) og forskerparken i området. Det er sket gennem møder og konferencer.

Som en del af vores arbejde med at udvikle en masterplan, der kunne danne grundlag for den efterfølgende planlægning, konkurrencer og dialog med Odense Kommune og interessenter, indgik vi et samarbejde med Svend Kierkegaard. Sammen udviklede vi ideer og principper for en landskabelig udvikling af området mellem SDU og de nye byområder og for skovenes anvendelse.

Under arbejdet med masterplanen blev det klart, at der var stor interesse for at udvikle en forsker- og videnpark på 100.000 m² og et blandet byområde med boliger, institutioner, erhverv og butikker på 100.000 m².

Sammen med Freja ejendomme gennemførte vi et omfattende research-arbejde og studieture til forskerparker i Danmark og Sverige. Den viden, vi fik herfra, indgik i arbejdet med at opstille krav til forskerparkens indhold og funktion.

Afslutningsvis gennemførte vi en proces sammen med Freja ejendomme, hvor vi udarbejdede konkurrenceprogram for parallelle opdrag, to workshops med dialog og oplæg fra de konkurrerende samt et afsluttende vurderingsforløb.

Mens Freja ejendomme arbejder med udviklingen af det nordlige areal, er en stor del af det resterende areal solgt til et kommende regionshospital.