Slagelse, borgerinddragelse

Hasløv & Kjærsgaard blev i 2011 af Slagelse Kommune bedt om at udarbejde en evalueringsrapport om de to hovedprojekter i kommunens satsning, Maritimt Knudepunkt Storebælt.

Baggrunden var den succes, kommunen havde oplevet med tegnestuens facilitering af processen og samarbejdet med borgerne. Det ene projekt var tegnestuens arbejde med udviklingsplaner for kommunens fem havne (Korsør, Skælskør, Bisserup, Agersø og Omø). Det andet projekt omhandler produktion af tang og muslinger som fødevarer.
Det bærende i succeshistorien er tegnestuens åbne arbejde med visionsudvikling på et solidt fagligt grundlag i samarbejde med ”projektejerne” – kommunen og borgerne, som har det konkrete behov og skal have ejerskab til projekternes videre liv.
Som så ofte er processen startet med en fælles oplevelse, delmøder (i andre tilfælde interviews), skitser til udviklingsplaner for de enkelte områder, dialog på stedet, tilretning mv. Hasløv & Kjærsgaard er til en vis grad ”projektejernes” øjne, ører og hænder i forhold til at udpege projektforslag, der passer ind og beriger projektejernes virkelighed.