Køge, støjvold

Udarbejdelse af skitseprojekt for design af støjvold. Projektet viser forslag til udformning af volden og placering af friluftsaktiviteter på nordsiden mellem erhvervshavnen og Køge Marina.

Støjvolden skal være 12 meter høj og markerer grænsen mellem erhvervshavnen og lystbådehavnen.

I designet er arbejdet med udsigtsbastioner yderst mod Køge Bugt, en eventplads, en formgivning af skrænten, der naturligt indbyder til leg og ophold – med “gryder” og amfiteater. Nærmest bådpladserne findes nogle mindre bådhaller, grillpladser, legeplads, boldbaner, blomsterlund, kiosk, servicebunker og bænke.

På sydsiden af støjvolden tænkes placeret et solcelleanlæg.

Masterplanen viser adgangsforhold, hoveddisponering, aktiviteter, områdeafgrænsning og forhold til naboområder.