Copenhagen Business School – Universitetsplanlægning

Udarbejdelse af analyserapport indeholdende beskrivelse af strategi, handlingsplan, behovsanalyse, volumenstudier samt økonomi for CBS inden for en horisont på 10 år.

I samarbejde med CBS udarbejdelse af tekster, skemaer og andre illustrationer til beskrivelse af status og den forventede udvikling i antallet af studenter og lærere som grundlag for fremskrivning af arealbehov.