Ombygning af Herskabsstalden – Enrum

Ombygning og renovering af kontorlokaler indrettet i den tidligere herskabsstald på godset Enrum. Ejendommens bruttoetageareal er ca. 430 m².

Hasløv & Kjærsgaard har i delt rådgivning udført projektering og myndighedsprojekt. Da bygningen er fredet, omfattede myndighedsbehandlingen tillige korrespondance med Kulturarvsstyrelsen, der godkendte ombygningen.

Samtidig har Hasløv & Kjærsgaard belyst mulighederne for indpasning af rækkehuse til boliger i et tomt byggefelt på området.

Enrum er en herregård beliggende i Rudersdal Kommune ved Vedbæk Strandvej i Nordsjælland. Den er opført 1862-64 af arkitekten J.D. Herholdt. Bygningen blev fredet i 1984.
Enrum fungerede som domicil for virksomheder i Stones gruppen, bl.a. Stones Ejendomme, Enrum advokater o.a.