Faarborg Sygehus- Egnethedsanalyse

Som konsekvens af lukningen af Faaborg Sygehus ønskede Region Syddanmark inspiration til på hvilken måde, de vil kunne afhænde bygningerne og sikre en omdannelse, der tilgodeser en hensigtsmæssig udvikling i Faaborg By.

For at belyse bygningernes egnethed til forskellige formål udarbejdede Hasløv & Kjærsgaard en rapport med tilhørende bilag. Rapport og bilag indeholdt:

Opstilling af 3 scenarier for omdannelse
Anbefalinger, muligheder og synergier
Overordnet tilstandsvurdering
Gennemgang af eksisterende forhold
Koncentrat af interview med lokale aktører
SAVE registrering
Kulturmiljøregistrering
Overslagsøkonomi for de 3 scenarier