Boliger og udearealer – Holmegaard

Projektering af 150 tæt-lav boliger og 60 etageboliger i bevaringsværdigt miljø syd for Holmegaard Glasværk med indpasning mellem eksisterende bygninger og anlæg. Projektering af 6 boligtyper i 1 til 2 etager. Projektering af udearealer, herunder infrastruktur, forbindelser, vejarealer, opholds- og friarealer, private terrasser, skure, affaldshåndteringsarealer mv.