Hørning Bymidte

Forslag til omdannelse af Hørning Bymidte. Arbejdet omfatter udarbejdelse af helhedsplan for bymidten i Hørning med ny parkeringsstruktur, butikstorv og forslag til bypark samt etablering af sammenhæng med Rådhuspladsen og kirken.
Der er udviklet 3 forskellige forslag med disponeringer, der tilgodeser en udvikling af et aktivt butiksmiljø uden at reducere fremkommeligheden til centret. Målet har været at udvikle et tidssvarende bycentrum med respekt for byens karakter og behov for både tilgængelighed og ophold.