Multibassin Nyborg Marina

Hasløv & Kjærsgaard har i samarbejde med NORD-arkitekter og Sweco udarbejdet forslag til etablering af multibassin og multihus i Nyborg Marina, efter at have stået for fondsansøgningen til
LOA.

Projektet har opnået forhåndstilsagn om støtte fra Lokale- og Anlægsfonden, og er en del af realiseringen af helhedsplanen der blev vedtaget i Nyborg Kommune i 2016.

Projektet tager udgangspunkt i, at etablere et nyskabende bassin i marinaen, som har rent, opvarmet havvand, så aktiviteter i bassinet kan foregå i en stor del af året.

Multibassinet skal danne rammen om de organiserede og uorganiserede aktiviteter inden for sport og leg, med fokus på at udvikle nye faciliteter der kan understøtte både foreningsliv og sund livsstil.

Bassinet og det tilhørende multihus er placeret langs havnens promenadeforløb og nær de maritime klubber, så der opstår en tilknytning til havnen og dens brugere, og indeholder et 50 x 25
m aktivitetsbassin med varieret dybde for træning og et familiebassin med fast sandbund med forskellige faciliteter til leg.

Bassinet er udviklet som et saltvandsbassin med et indhold af naturlig biologi. Bygningerne og omgivelser er primært udført i træ, med fokus på bæredygtighed, tilgængelighed og tryghed.