Vi er vilde med vand. Tegnestuen har med Dan Hasløv som omdrejningspunkt gennem mange år opbygget en unik erfaring inden for kystarkitektur, der især koncentrerer sig om turistmål ved havet og rekreative anlæg som havne, badeanstalter, strandparker, klimasikring og kystgenopretning.

Projekterne omfatter omdannelsesplaner, helhedsplaner, udvidelsesplaner og kystbeskyttelsesplaner. Bæredygtighed er et tema, som indgår på lige fod med rekreative tiltag og tilgængelighed.

Projekterne er lokaliseret overalt i Danmark, hvor havnene bliver set som en ressource til nye attraktive funktioner som fx rekreative, maritime aktiviteter, havvindmøller, færgefart, havnebad mv.