I samarbejde med billedkunstner Mie Olise har Hasløv & Kjærsgaard designet en broforbindelse i Holbæk Havn. Broforbindelsen udspringer af anbefalinger fra visionsplan for havneområdet, som tegnestuen udarbejdede for kommunen i 2012.

Broen skaber en ny passage over kanalen i Holbæk – en direkte gang – og cykelforbindelse mellem områdets havnefronter, som dermed giver mulighed for et sammenhængende promenadeforløb gennem havneområdet.

Broen er udviklet som et kunstprojekt. Formålet er at skabe et vartegn, der kan ses fra gågaden gennem Algade og gøre opmærksom på oplevelsen af fjor og havn tæt på bymidten. Historien om en by hvor havnen er udgangspunkt for et særligt liv og byens særkende. En historiefortæller der formidler overgangen mellem den gamle træskibshavn og værftsområdet til det nye boligkvarter, Krags Brygge.

Broen skal funktionelt udgøre et nyt pladsrum på havnearealet. Den er derfor udformet med forskellige opholdsmuligheder for flere, men også for den enkelte. Broen skal desuden være et ophold på turen på vandet med mulighed for at sejle igennem og gøre ophold for kajakker og tilsvarende småbåde.

Projektet har også omfattet forslag til et udspringstårn i havnen som en del af de nye byrum og rekreative faciliteter.

Promenade og byrum samt broforbindelse er under realisering.