Dybvig Havn på Fejø emmer af maritim kulturhistorie, naturoplevelser og liv. Men der er også mangel på plads og steder der kan understøtte eksisterende og nye muligheder for havnens mange brugere og besøgende. Fejø er et levende øsamfund i udvikling og havnen er et af øens vigtigste samlingssteder.

’Dybvig Havn, Fejø – et forprojekt for nye faciliteter’ – fortæller hvordan havnen gennem en nænsom udvikling kan udvikle sit levende, kulturmiljø og maritime liv. Det skal ske gennem en indsats på flere områder – en udbygning af havnen for gæster og hjemmehørende både, udvikling af faciliteter for småbåde, vandkultur, understøtte biodiversiteten og havnen som et lænringssted om havets og kystens biologi, en udvikling at havnens bygninger, små pladser, kajer og steder at slå sig ned.  Forprojektet fortæller hvordan de mange historiske fartøjer – Kvaserne, som er Smålandsfarvandets historiske fartøj – bliver en central del af havnens fortælling. Vigtigt i projektet er også de mange nye aktiviteter ’over og under vand’, som vil trække nye brugere til – på Fejø er der fx et aktivt miljø omkring morgen/vinterbadning,

Forprojektet omfatter en række konkrete forslag til bygninger og anlæg på og omkring. De realiseres ikke på en gang. Det er en vigtig del af øens og havnens kultur, at udviklingen sker gennem åbne og involverende dialoger, hvor mange deltager og bidrager – og det kan tage tid.

Forprojektet er opdelt i fire faser, med nye faciliteter, moler og broer:

  1. Opgradering af havnens østlige del med nye faciliteter i og omkring havnens to pakhuse og værftet
  2. Badestrand, badebro, aktiv lej på vandet og e ny bro og mole til oplevelser af vandets biologi
  3. Kvalitetsudvikling af vinteropbevaringspladsen
  4. Opgradering af Skurbyen og Grønningen

Forprojektet har sit udspring i et samarbejde mellem fire foreninger som har sine aktiviteter på Dybvig Havn: Fejø Havnelaug, Fejø Både og Fiskeriforening, Fejø Drivkvaselaug og Foreningen til bevarelse af Fejø Bådeværft. Projektet er finansieret af Landdistriktspuljens Ø-støtte (LDP), af Plan- og Landdistriktsstyrelsen og LAG-småøerne (finansieret af Den Europæiske Union).