DET TROR VI PÅ

Hasløv & Kjærsgaard er arkitekter med speciale i planlægning, byudvikling, by- og landskabsdesign, især i kystzonen.

Vi arbejder i et krydsfelt mellem planlægning, natur, kulturelle og rekreative værdier. Vi arbejder for arkitektoniske løsninger, der er baseret på teknisk funktionalitet, naturgivne forudsætninger og rekreative anvendelsesmuligheder.

Vi tror på arkitektens vigtige rolle i byen og landskabet. Vi ved, at der i alle projekter findes mange udfordringer, mange interesser og mange mulige tekniske løsninger. Vi hjælper myndigheder og bygherrer med at skabe overblik og god arkitektur ud af det nødvendige.

Vi tror på den gode idé, der forener den tekniske løsning med rekreative kvaliteter. Vi arbejder i krydsfeltet mellem arkitektur, oplevelser, lovgivning, teknik og natur.

Vi ved, at erfaring tæller. Det vi gør, har vi prøvet før. Hasløv & Kjærsgaard er en af Danmarks ældste, selvstændige byplan- og landskabstegnestuer. Det giver vores kunder en sikkerhed for en kompetent rådgivning, der kan føre projekterne sikkert i mål.

Vi tror på samtalen. Vi ved, at dialog skaber anerkendelse og forståelse for andres behov. Tegnestuen har med den tilgang gennem årene haft succes som “arkitektonisk fødselshjælper” for nogle af Danmarks mest skelsættende arkitekturværker de seneste 30 år, som fx Køge Bugt Strandpark, Marselisborg Havn, Tietgenkollegiet og Amager Strandpark. Afholdelse af borgermøder og interviewundersøgelser er dermed naturlige elementer i vores rådgivning for myndigheder og bygherrer.

Vi tror på samarbejdet. Vi ved, at det vellykkede projekt og de gode løsninger har mange fædre og mødre. Vi har masser af gode idéer og løsningsforslag, men de modnes bedst i dialog med andre. Vi arbejder ofte tæt med brugere, myndigheder og relevante samarbejdspartnere. Det sikrer medejerskab og en stærk kobling mellem specialistviden og det særlige lokale kendskab.

PRISER / PRESSE

2017 Ishøj Kommunes Arkitekturpris
For god landskabsarkitektur ved boligbebyggelse og gadekær i Ishøj Landsby

2015 Dansk Beton
– Bæredygtig Beton prisen
for højvandsmuren ”Le Mur”

2014 KTC innovationspris
for bølge-muren i Lemvig

2005 Foreningen Til Hovedstadens Forskønnelse
for Amager Strandpark

2005 Foreningen Til Hovedstadens Forskønnelse
for Tietgenkollegiet

2010 Idrættens Arkitekturpris
For at udføre et bemærkelsesværdigt bidrag til udviklingen af idrættens arkitektur.

2006 Københavns Kulturfond
Som anerkendelse for smukt gennemført byggeri i staden København har Københavns Kommune præmieret: Anlæg af Amagerstrandpark udført 2004-2005 af Amager Strandpark I/S ved Hasløv og Kjærsgaard

2001 Hvidovre Kommune, Bygningspræmiering
For Lokalplan 430

2000 Karlebo Kommune
1. præmie – Bidrag til arkitekturkonkurrencen ”Vitalisering af Kokkedal”

PRESSE

Politiken
13. juli 2020
Anmeldelse af Amager Strandpark 
https://politiken.dk/kultur/arkitektur/art7802595/%C2%BBHun-bliver-forbavset-da-jeg-fort%C3%A6ller-hende-at-det-hele-er-lavet-af-mennesker%C2%AB

Magasinet KBH
25. marts 2020
Debatindlæg om Lynetteholmen
https://www.magasinetkbh.dk/vision/flyt-lynetteholm-til-middelgrunden


Politiken Byrum
5. februar 2020
Debatindlæg om Lynetteholmen
https://politikenbyrum.dk/Debat/art7618733/Flyt-Lynetteholm-til-Middelgrunden-og-bevar-kontakten-til-havet

Landskab
nr.1 – 2020 Årgang 101 1920-2020 vol.1
Artikel om Amager Strandpark

Danske Ark
2017 artikel om Hasløv og Kjærsgaard
https://www.danskeark.dk/content/vand-er-et-grundelement-hos-haslov-kjaersgaard

Danske Ark
2016, artikel om Le Mur
https://www.danskeark.dk/content/le-mur