Hasløv & Kjærsgaard har igennem en årrække været hovedaktør for udviklingen af den nye Amager Strandpark – først i dialog med de lokale initiativgrupper samlet i Rivieraudvalget, senere for Amager Strandpark I/S, hvor rådgivningsarbejdet blev vundet i et samarbejde med Niras og DHI.

Projektet omfattede udarbejdelse af forskellige modeller for en helhedsplan. Bl.a. blev der arbejdet med en række mindre øer, før man besluttede sig for en sammenhængende ø. Afgrænsningen for arealet ændrede sig på samme måde i flere omgange. Efter vedtagelsen af en masterplan, som også omfattede den gamle del af strandparken, blev der udarbejdet en lokalplan, og det samlede anlæg blev fredet.

Projektet blev realiseret i 2005. Udviklingen af hovedprojektet har omfattet hele infrastrukturen, herunder design af landskabselementer, bymæssige elementer, projekt for fem strandstationer og fire broer samt en række apteringselementer. Den nye Amager Strandpark er opbygget med et hovedprincip, således at den nordlige del af den kunstige ø skal fremstå med et klart landskabeligt præg, mens den sydlige del skal stå med et lige så klart bymæssigt præg,


Image médicale pour illustrer un article sur la santé

Médical

Texte additionnel sur le thème de la médecine

hvor en raffineret og præcis udformning af broer, promenader, bastioner, torvepladser, standstationer, kanaler og anløbshavn sammen med efterfølgende midlertidige og permanente apteringselementer skal give mulighed for en tæt og intensiv udnyttelse.

Hasløv & Kjærsgaard har i 2010-11 færdiggjort anløbshavn, opførelse af en caféhusbåd, et nyt ankomstområde ved Øresundsvej samt placering og opførelse af depotbygninger. I 2014 er afholdt workshop omhandlende indretning af delområder.