I forbindelse med VVM-redegørelse for anlægsprojekt for en ny færgehavn syd for Ballen på Samsø med tilhørende vejprojekt er der udført visualiseringsrapport til brug som baggrundsrapport. Der er udført visualiseringer dag og nat fra 5 forskellige standpunkter i forhold til selve havnen og 9 visualiseringer visende vejprojektet i forhold til landskab og bebyggelse. De visuelle forhold og visualiseringsmetoden er beskrevet, og der er konkluderet i forhold til de ændringer i de visuelle forhold på stedet, der forandres ved anlæggelsen af havn og vejforløb.