Projektet omfatter forslag til en fornyelsesplan af det samlede anlæg designet af Arne Jacobsen i 1940’erne. Opgaven har omfattet udarbejdelse af kulturmiljøvurdering, helhedsplan, etapeplan, borger- og interessentinddragelse samt efterfølgende projektering og tilsyn af første etape.

Fornyelsesplanens første etape, der omfattede stranden, har udvidet strandens bredde og har betydet et nyt strandprofil, genplacering af livreddertårne, nye høfder – betonforlande, som indebærer nye forhold for vinterbadere, strandens gæster/turister og brugere samt kajakroere/sejlere.

Der er arbejdet med særlige forhold for handicappede og gangbesværede.

Bænke og inventar er efterfølgende sat i produktion gennem G9-byinventar.

Projektet er realiseret i 2013-14 inkl. projektering og tilsyn.

LÆS MERE OM TILSVARENDE PROJEKTER HER:

Amager Strandpark – Hasløv & Kjærsgaard (hogk.dk)