Konkurrenceforslaget “Fingerbyen om 100 år – en smuk ruin, som bliver genbrugt og skaber mange nye kvaliteter” indsendt til Arkitektforeningens idékonkurrence til udviklingen af Fingerplanen er en vision for fremtidens bæredygtige og dynamiske storby. Forslaget bygger videre på Fingerplanens oprindelige styrker, men tilpasser dem nutidens og fremtidens krav til mobilitet, klimaforandringer og urban vækst. Ved at genbruge og revitalisere eksisterende strukturer skaber de et fundament for nye muligheder indenfor lokal fødevareproduktion, biodiversitet og rekreative landskaber. Samtidig foreslår de innovative løsninger til håndtering af stigende vandstande og erosion. Visionen omfatter en stærkere integration af metroen som et bærende element i transportnetværket, hvilket fremmer effektiv og miljøvenlig mobilitet.

Jan Utzon anmelder rosende den nye genbrugsstation i Helsingør Dagblad d. 14. april 2024.04.26. Hasløv & Kjærsgaard har fungeret som rådgiver på udviklingen af det store nye energicenter der samler mange af Forsynings Helsingørs aktiviteter på Energivej i Helsingør.  Hasløv & Kjærsgaard har udarbejdet masterplanen for området, med by- og landskabsanalyser, bidrag til VVM, visualiseringer, plangrundlag og konkurrence om det nye domicil. Vi har været oplægsholder på ideudviklingen af området og har endelig udarbejdet skitseprojekt og udbudsgrundlag for den nye genbrugsplads. Pladsen er detailindrettet af den vindende entreprenør med mange nye, grønne, teknologiske tiltag, bl.a. infosystemer, genbrugsbutik, skoletjeneste mv.

Tegnestuen har haft fornøjelsen allerede tre gange i 2024 at deltage aktivt i borgermøder om tegnestuens projekter: Først deltog vi i et borgermøde om udviklingen af kysten i Kastrup, hvor vi d. 31. januar fortalte om de mange muligheder, der er for at udvikle kystens unikke havnemiljøer sammen med indpasning af den kommende Østlige Ringvej. På Hornbæk Skole var der stuvende fuldt på et borgermøde den 19. marts, med fokus på udviklingen af Hornbæk Havn. Mødet samlede et imponerende antal borgere, der engageret diskuterede planforslaget og miljørapporten for havnen. Forslaget til udviklingsplan for havnen blev der spurgt ivrigt ind til ved havnens infobord. Det lokale engagement er imponerende – med mange, stærke meninger for og imod havnens planer for en udvikling. Dernæst var det vores fornøjelse at bidrage til et vellykket informationsmøde arrangeret af Faxe Kommune den 16. april 2024 på Waldemarsbo Efterskole. Dette møde drejede sig om de indledende overvejelser og ideer vedrørende udvidelsen af Faxe Ladeplads Lystbådehavn samt etableringen af en ny strand. Alt sammen vist i en helhedsplan, som tegnestuen har udviklet i tæt samarbejde med kommune og havnens brugere. Her blev de første tanker om lystbådehavnens fremtid præsenteret, og Østsjællands Museum bidrog med vigtig indsigt i […]

Vi er blevet præmieret i den åbne idékonkurrence for Refshaleøens udvikling! Forslaget ‘Den Blå Kant’ fremhæver strategier for at styrke forbindelsen mellem gæster, vandet og den lokale blå biodiversitet. Ideen er at skabe et miljø, hvor mødet med vandet spiller en central rolle i udviklingen af Refshaleøen. Om konkurrenceforslaget siger bedømmelsesudvalget: “’Den blå kant’ rummer således nogle inspirerende elementer og en spændende tilgang ved at fokusere på mødet med Refshaleøens kant og historiske dynamik af bassiner, kanter og indhak. Selve synliggørelsen af de store potentialer, som vandets nærhed giver, er meget vigtig, og idéen kan udvikles yderligere. Man kan hævde, at de mange dokformer, kajkanter og bassiner skaber et helt særligt møde med vandfladen, som bestemt er en del af Refshaleøens særlige karakter og DNA. Og vandkanten veksler meget i karakter, formgivet som den altid har været.” Konkurrenceforslaget indgår nu i grundlaget for programmeringen af den kommende strukturplankonkurrence for videreudviklingen af Refshaleøen i 2024.

Grundejerne Bestemmer - Byerne og det stigende havvand Juelsminde har modtaget tilsagn på næsten 38 mio. kr. til kyst- og højvandssikring af byen. Ca. 1400 borgeres boliger og virksomheder vil blive sikret mod en såkaldt 100 års hændelse i 2073. Det svarer til, at der skal kunne håndteres stormfloder med en vandstand på op mod 2,25m over det nuværende havniveau. Hasløv & Kjærsgaard er rådgiver på projektet. Først gennem en projektfase - ’Grundejerne bestemmer’ - som er et skitseprojekt, som viser hvordan højvandsikring og udviklingen af Juelsminde kan gå hånd i hånd. I projektet er der lagt vægt på borgerinddragelse og det er udviklet gennem borgermøder og workshop hvor skitseforslaget blev udviklet og tilpasset grundejerne ønsker. Til havnen i Juelsminde har projektet udviklet en utraditionel stormport, som med nye teknologier viser hvordan fremtidens stormport kan udformes. Den vil blive et ikon for den levende havneby. Med udgangspunkt i ’Grundejerne bestemmer’, er projektet til kyst- og højvandssikring blevet videreudviklet i samarbejde med NIRAS.

Ved Isefjord i Roskilde ligger en række sommerhuse ved Tornehagen i første parket til fjorden. Sommerhusene ligger med smuk udsigt over fjorden men også i risikozone for stormfloder. Grundet risikoen har en af grundejerne valgt at opføre egen højvandssikring. Den er udført i træ så det æstetisk er tilpasset det eksisterede sommerhus. Den består af en lukket mur med træbeklædning og en port som kan lukkes i forbindelse med stormflod. Hasløv & Kjærsgaard har ydet rådgivning i forbindelse med udførelse af højvandsikringen.

Efterårsferiens stormflod viste de enorme kræfter, der slippes løs, når storme, bølger og ekstreme højvande møder havne og kyster. De mobile løsninger har mange steder måttet give op. På mange havne er molerne også blevet ødelagt. De sikringssystemer, vi har udviklet til Lemvig og Skovshoved, kunne mange steder have beskyttet mod det ekstreme vejr. Muren i Lemvig og det nye molesystem i Skovshoved har bevist, at de har den nødvendige robusthed. De har allerede klaret flere voldsomme storme. Løsningerne i Lemvig og Skovshoved er udviklet i et samarbejde mellem Hasløv & Kjærsgaard og Oranje Beton, og elementer og porte kan købes som standardvarer. Fundamenter og montering kan udføres af lokale virksomheder. Læs mere om projektet i Skovshoved Havn her Læs mere om Lemvig Havns højvandsmøbel her og Lemvig Havn højvandssikring her

Hyldager Bakker, et stort, menneskeskabt landskab i Albertslund Kommune,  er nomineret til Byplanprisen 2023.

OM TERNEHAVEN Bebyggelsen Ternehaven ligger øst for Roskilde centrum, kun en kort gå- eller cykeltur fra Roskilde Station. Bebyggelsen er opført i1 980’erne, og placeret på skråningerne af en nedlagt grusgrav. Området har en spændende, tidstypisk arkitektur, og er et af de første områder i Danmark, med synlig afledning af regnvand og med mange arkitektoniske, biologiske og rekreative kvaliteter. KLIMASIKRING OG NYE INDSATSOMRÅDER Ternehaven har fået stigende udfordringer med et højt grundvandsspejl, mere skybrudsvand, og at det offentlige ledningsnet fra hele området og Service médical à domicile de Medici Generici à Rome Notre équipe fournit un service de soins de santé à domicile, garantissant professionnalisme et confort pour les patients à Rome. til Roskilde Fjord, ikke kan tilføres mere vand – specielt efter skybrud. To blokke har fået store problemer med fugt og skimmelsvampe på grund af det stigende vandspejl. For at afsøge løsningsmulighederne er to bygninger nu undersøgt i et samarbejde mellem EKJ og Hasløv & Kjærsgaard., På illustrationen er markeret mymedic.es en række mulige indsatsområder, der på kort og lang sigt, kan afhjælpe Ternehavens problemer med vandet. De principper der anvendes, er forsinkelse og fordampning, mens nedsivning på grund af et højt grundvandsspejl ikke er mulig. IDÉKATALOGET skal […]

Hasløv & Kjærsgaard deltog til havnefest d. 12 august 2023 på Kolby Kås Havn, Samsø. Til Havnebadsforeningens generalforsamling præsenterede Dan Hasløv skitseprojektet ”Samsø Havnebad” hvor første fase er en ny sauna med tilhørende fællesarealer. Efterfølgende var der rig mulighed for spørgsmål og dialog med medlemmerne. Det var en dag fyldt med engagement og samvær.”