Vi er blevet præmieret i den åbne idékonkurrence for Refshaleøens udvikling! Forslaget ‘Den Blå Kant’ fremhæver strategier for at styrke forbindelsen mellem gæster, vandet og den lokale blå biodiversitet. Ideen er at skabe et miljø, hvor mødet med vandet spiller en central rolle i udviklingen af Refshaleøen. Om konkurrenceforslaget siger bedømmelsesudvalget: “’Den blå kant’ rummer således nogle inspirerende elementer og en spændende tilgang ved at fokusere på mødet med Refshaleøens kant og historiske dynamik af bassiner, kanter og indhak. Selve synliggørelsen af de store potentialer, som vandets nærhed giver, er meget vigtig, og idéen kan udvikles yderligere. Man kan hævde, at de mange dokformer, kajkanter og bassiner skaber et helt særligt møde med vandfladen, som bestemt er en del af Refshaleøens særlige karakter og DNA. Og vandkanten veksler meget i karakter, formgivet som den altid har været.” Konkurrenceforslaget indgår nu i grundlaget for programmeringen af den kommende strukturplankonkurrence for videreudviklingen af Refshaleøen i 2024.

Grundejerne Bestemmer - Byerne og det stigende havvand Juelsminde har modtaget tilsagn på næsten 38 mio. kr. til kyst- og højvandssikring af byen. Ca. 1400 borgeres boliger og virksomheder vil blive sikret mod en såkaldt 100 års hændelse i 2073. Det svarer til, at der skal kunne håndteres stormfloder med en vandstand på op mod 2,25m over det nuværende havniveau. Hasløv & Kjærsgaard er rådgiver på projektet. Først gennem en projektfase - ’Grundejerne bestemmer’ - som er et skitseprojekt, som viser hvordan højvandsikring og udviklingen af Juelsminde kan gå hånd i hånd. I projektet er der lagt vægt på borgerinddragelse og det er udviklet gennem borgermøder og workshop hvor skitseforslaget blev udviklet og tilpasset grundejerne ønsker. Til havnen i Juelsminde har projektet udviklet en utraditionel stormport, som med nye teknologier viser hvordan fremtidens stormport kan udformes. Den vil blive et ikon for den levende havneby. Med udgangspunkt i ’Grundejerne bestemmer’, er projektet til kyst- og højvandssikring blevet videreudviklet i samarbejde med NIRAS.

Ved Isefjord i Roskilde ligger en række sommerhuse ved Tornehagen i første parket til fjorden. Sommerhusene ligger med smuk udsigt over fjorden men også i risikozone for stormfloder. Grundet risikoen har en af grundejerne valgt at opføre egen højvandssikring. Den er udført i træ så det æstetisk er tilpasset det eksisterede sommerhus. Den består af en lukket mur med træbeklædning og en port som kan lukkes i forbindelse med stormflod. Hasløv & Kjærsgaard har ydet rådgivning i forbindelse med udførelse af højvandsikringen.

Efterårsferiens stormflod viste de enorme kræfter, der slippes løs, når storme, bølger og ekstreme højvande møder havne og kyster. De mobile løsninger har mange steder måttet give op. På mange havne er molerne også blevet ødelagt. De sikringssystemer, vi har udviklet til Lemvig og Skovshoved, kunne mange steder have beskyttet mod det ekstreme vejr. Muren i Lemvig og det nye molesystem i Skovshoved har bevist, at de har den nødvendige robusthed. De har allerede klaret flere voldsomme storme. Løsningerne i Lemvig og Skovshoved er udviklet i et samarbejde mellem Hasløv & Kjærsgaard og Oranje Beton, og elementer og porte kan købes som standardvarer. Fundamenter og montering kan udføres af lokale virksomheder. Læs mere om projektet i Skovshoved Havn her Læs mere om Lemvig Havns højvandsmøbel her og Lemvig Havn højvandssikring her

Hyldager Bakker, et stort, menneskeskabt landskab i Albertslund Kommune,  er nomineret til Byplanprisen 2023.

OM TERNEHAVEN Bebyggelsen Ternehaven ligger øst for Roskilde centrum, kun en kort gå- eller cykeltur fra Roskilde Station. Bebyggelsen er opført i1 980’erne, og placeret på skråningerne af en nedlagt grusgrav. Området har en spændende, tidstypisk arkitektur, og er et af de første områder i Danmark, med synlig afledning af regnvand og med mange arkitektoniske, biologiske og rekreative kvaliteter. KLIMASIKRING OG NYE INDSATSOMRÅDER Ternehaven har fået stigende udfordringer med et højt grundvandsspejl, mere skybrudsvand, og at det offentlige ledningsnet fra hele området og Service médical à domicile de Medici Generici à Rome Notre équipe fournit un service de soins de santé à domicile, garantissant professionnalisme et confort pour les patients à Rome. til Roskilde Fjord, ikke kan tilføres mere vand – specielt efter skybrud. To blokke har fået store problemer med fugt og skimmelsvampe på grund af det stigende vandspejl. For at afsøge løsningsmulighederne er to bygninger nu undersøgt i et samarbejde mellem EKJ og Hasløv & Kjærsgaard., På illustrationen er markeret mymedic.es en række mulige indsatsområder, der på kort og lang sigt, kan afhjælpe Ternehavens problemer med vandet. De principper der anvendes, er forsinkelse og fordampning, mens nedsivning på grund af et højt grundvandsspejl ikke er mulig. IDÉKATALOGET skal […]

Hasløv & Kjærsgaard deltog til havnefest d. 12 august 2023 på Kolby Kås Havn, Samsø. Til Havnebadsforeningens generalforsamling præsenterede Dan Hasløv skitseprojektet ”Samsø Havnebad” hvor første fase er en ny sauna med tilhørende fællesarealer. Efterfølgende var der rig mulighed for spørgsmål og dialog med medlemmerne. Det var en dag fyldt med engagement og samvær.”

I Kerteminde er lystbådehavnens nye mole næsten færdig. Den skal være endemålet på den lange promenade, fra byen og ud til indsejlingerne til den gamle havn og til lystbådehavnen som er under opbygning. Hasløv & Kjærsgaard har designet det nye fyr, der nu markerer indsejlingen. For sejlerne er fyret et vigtigt sømærke. Havnens nye indsejling skal være tydelig, selv set på stor afstand, let at se dag og nat, i godt vejr men også når der er blæst, regn og nedsat sigtbarhed. Men fyret er meget mere end et sømærke. Det markerer endemålet på promenaden. Her kan man slå sig ned og følge det maritime liv. Skibene kommer tæt på. En udsigtsplatform giver overblik. En bænk giver plads til udsigter, sol, skygge og læ for vinden. Fyrtårnet bliver et nyt mødested i Kerteminde. Her kan lyset i fyret opleves, byen ses udefra, nattemørket og lydene fra bølgerne bliver nærværende – og stedet bliver et dejligt sted at komme – alene, med familien, med venner eller med kæresten.

Hobro Lystbådehavn ejes af Hobro Sejlklub. Med Hasløv & Kjærsgaard som rådgiver, har sejlklubben igangsat arbejdet med en udviklingsplan for havnen. Havnen ligger unikt, på grænsen mellem byen og fjordlandskabet. Den er ikke kun en aktiv lystbådehavn. Den er også et ’sted på ruten’, en meget populær stiforbindelse fra byen, via havnen og videre ad Panoramaruten til de dramatiske og smukke Bramslev Bakker. Havnens beliggenhed er fantastisk. De første skitser til en udviklingsplan for havnen er på vej. På en workshop, faciliteret af tegnestuen, fik sejlerne deres ’ønskeseddel’ udbygget. Sammen fik vi afprøvet forskellige udviklingsmuligheder og tegnet på planen, så den imødekommer de mange forskellige funktioner, årstidsvariationer, naturoplevelser, brugere og stemninger, bundet sammen i en bæredygtig helhed, som tilsammen skaber den gode havn. Spændende er det for tegnestuen igen at vise, hvilken kvalitet der er, at ’tage tegnestuen med ud til kunden’. Den tætte dialog ved arbejdsbordene giver megen inspiration og viden, om hvordan den gode havn udvikles. Vores metoder med at lade workshops være et vigtigt arbejdsredskab skaber ikke kun en positiv oplevelse på dagen. Resultaterne rækker langt ud over selve arrangementet. Workshops er en unik adgang til opbygning af fælles viden, vidensdeling og forståelse for, hvordan den gode […]

Tegnestuen Hasløv & Kjærsgård er stolte over at kunne annoncere, at opførelsen af Vandlaboratoriet snart går i gang. Projektet er en del af Kerteminde Kommunes havneudviklingsplan, hvor der skabes et nyt og indbydende byrum, med fokus på fælles ophold, leg og læring. Anlægget bliver åbent, gratis og tilgængeligt for alle. Der afholdes 1. spadestik torsdag den 2. februar 2023 kl. 14 ved Fjord & Bælt, og alle er velkomne. Til arrangementet vil repræsentanter fra Nordea-fonden, Fjord & Bælt, LAG MANK og Kerteminde Kommune deltage og sige et par ord. Aktørerne omkring projektet er stolte og forventningsfulde. Du kan læse mere om Havnefronten i Kerteminde på hjemmesiden: Havnefronten i Kerteminde – Hasløv & Kjærsgaard (hogk.dk)