Vi er blevet præmieret i den åbne idékonkurrence for Refshaleøens udvikling. Forslaget “Den blå kant”, fremhæver strategier for at styrke forbindelsen mellem gæster, vandet og den lokale blå biodiversitet. Ideen er at skabe et miljø, hvor mødet med vandet spiller en central rolle i udviklingen af Refshaleøen.

Forslaget er et katalog over strategier, som kan væve vandets nærhed og kant sammen med brugerne og forny den lokale biodiversitet. Forslaget præsenterer overordnet en strategi for nye vandveje samt en strategi for behandling af Refshaleøens kanter for at styrke den lokale flora og fauna. Der forslås blandt andet nye trafikale veje for småbåde mod Trekroner, en ny færgeterminal som vil indgå i et nyt trafikalt knudepunkt hvorfra det er nemt at skifte transportmiddel til andre former for kollektiv transport samt en sidevej til Øresund, en ny kanal, igennem Margretheholm Havn for sejlende. På Refshaleøens vestside forslås det, at der etableres flydende rev, havhaver og kajkanter med rustikke overflader som basis for den lokale biodiversitet. Ligesom vandkanterne skal bearbejdes med særlige stensætninger som tilgodeser den lokale flora og fauna.

Om konkurrenceforslaget siger bedømmelsesudvalget: ”’Den blå kant’ rummer således nogle inspirerende elementer og en spændende tilgang ved at fokusere på mødet med Refshaleøens kant og historiske dynamik af bassiner, kanter og indhak. Selve synliggørelsen af de store potentialer, som vandets nærhed giver, er meget vigtig, og idéen kan udvikles yderligere. Man kan hævde, at de mange dokformer, kajkanter og bassiner skaber et helt særligt møde med vandfladen, som bestemt er en del af Refshaleøens særlige karakter og DNA. Og vandkanten veksler meget i karakter, formgivet som den altid har været.”

Konkurrenceforslaget indgår nu i grundlaget for programmeringen af den kommende strukturplankonkurrence for videreudviklingen af Refshaleøen i 2024.