Vallensbæk Kommune har fra januar til juni 2017 omlagt to indfaldsveje til bycentrum – Vallensbæk Torvevej og Strandesplanaden. Begge veje er reduceret fra 4 til 2 kørebaner. Det restareal, der er opstået langs Vallensbæk Torvevej, ønskes udviklet til et grønt parkstrøg.

Det Grønne Parkstrøg skal understøtte oplevelsen af at færdes til og fra bycentrum og Strandparken. Det skal være et rekreativt, grønt forløb med mulighed for ophold og aktivitet undervejs. Der er gang- og cykelsti i hele strækningen.

Hasløv & Kjærsgaard har i november og december 2016 udarbejdet skitseforslag med interessentinddragelse og udviklingsstrategi for udvikling af parkstrøget. Skitseforslaget er etapedelt med et basisprojekt og efterfølgende udviklingmuligheder i delområder. Skitseforslaget er helt overordnet en fortolkning af Vallensbæk som helhed med elementer af Strandparken, villahaverne og det oprindelige landbrugsland.

Hasløv & Kjærsgaard udarbejder projektforslag og udbudsprojekt i samarbejde med Orbicon. Indvielse af parkstrøget forventes ultimo oktober 2017.