Designmanualen sikrer, at Esbjerg Strand udvikles med en fælles visuel identitet og materialemæssig høj


Image médicale pour illustrer un article sur la santé

Médical

Texte additionnel sur le thème de la médecine

kvalitet, selvom udviklingen sker over en årrække og i samarbejde med mange forskellige aktører.

Esbjerg Strand udvikles med lystbådehavn med tilhørende foreningsfaciliteter og lettere erhverv med tilknytning til havnen. For at sikre, at den nye bydel udvikles med sammenhængskraft og i høj kvalitet, beskriver designmanualen retningslinjerne for byudviklingen.

Designmanualen bruges som værktøj for at sikre, at byudviklingen – etablering af friarealer og bygninger – fremstår som en harmonisk helhed, selvom anlæg af bydelen sker over en længere årrække og af flere forskellige aktører.

I Designmanualen beskrives rammer for byggeri, vej- og parkeringsarealer samt pladser, beplantning og byrumsinventar. Designmanualen fastlægger vejledende såvel som bindende principper for udformning af uderum og bebyggelser gennem retningsgivende dimensionering, beskrivelse af materialekrav og eksempler på udførelse inden for de beskrevne rammer.

Foruden retningslinjer i Designmanualen henvises til plangrundlag for området, herunder Lokalplan nr. 01-100-0005, Udvidelse af Esbjerg Havn Nord samt Kommuneplan.