Hasløv & Kjærsgaard (underrådgiver) har som del af et konsortium bestående af COWI, NIRAS og DHI for Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner udarbejdet et kystteknisk skitseprojekt for et storskala kystbeskyttelsesprojekt på Sjællands nordkyst.

Formålet med skitseprojektet er at udarbejde en kystteknisk rapport, der kan danne baggrund for politikernes beslutning om, hvordan et storskala kystbeskyttelsesprojekt med strandfodring som et nødvendigt element kan gennemføres på Nordkysten mellem Hundested og Helsingør, herunder:

  • Hvilke kysttekniske løsninger
  • Kan den nødvendige mængde sand og ral findes
  • Om projektet miljømæssigt vurderes at kunne gennemføres
  • Overslag over hvad anlæg af de foreslåede løsninger forventes at koste
  • Sammenkobling med tidligere gennemførte juridiske afklaringer.

Projektperioden har været fra maj til september 2016.