Landskabsarkitekturprojekt i forbindelse med elektrificering og udvidelse af nuværende bane fra Orehoved til Holeby Syd. En strækning på 55 km. Der er foretaget registrering af landskab og beplantning, opstillet principper for beplantning og landskabsbearbejdning og udarbejdet projektforslag samt givet input til VVM fagnotater vedr. visuelle forhold og arkitektur.