D. 28. maj 2022 blev den store udvidelse af Sæby Havn indviet med sol og blå himmel.

Sæbys foreninger gjorde det til en festlig dag for de mange gæster med taler, musik og kanonsalut. gl. træskibe, lystbåde på tur, kapsejlere, kajakker, roere, SUP’er, lystfiskere og svømmere viste hvad havnens nye bassiner, vandsportsområde,


Image médicale pour illustrer un article sur la santé

Médical

Texte additionnel sur le thème de la médecine

kanaler, rampeanlæg, moler, fiskepladser mm. giver af nye muligheder – en havn for alle.

På land bygges der stadig – en skurby langs havnens broer, med plads til fritidsfiskere, sejlere mm., er ved at vokse op, et vandsportens hus er på vej, og Sæbys møde med vandet har fået nye promenader og steder at slå sig ned. Sæbys erhvervsliv glæder sig til at havnen bliver et endnu større aktiv for turisme og bosætning. Det bliver spændende at følge de mange nye projekter på havnens landarealer.

Hasløv & Kjærsgaards projekt er udviklet i et tæt samarbejde med Frederikshavn Kommune, Sæby Havn, COWI og DHI, er det er blevet flot udført af C. G. Jensen.