Konkurrenceforslaget “Fingerbyen om 100 år – en smuk ruin, som bliver genbrugt og skaber mange nye kvaliteter” indsendt til Arkitektforeningens idékonkurrence til udviklingen af Fingerplanen er en vision for fremtidens bæredygtige og dynamiske storby. Forslaget bygger videre på Fingerplanens oprindelige styrker, men tilpasser dem nutidens og fremtidens krav til mobilitet, klimaforandringer og urban vækst.

Ved at genbruge og revitalisere eksisterende strukturer skaber de et fundament for nye muligheder indenfor lokal fødevareproduktion, biodiversitet og rekreative landskaber. Samtidig foreslår de innovative løsninger til håndtering af stigende vandstande og erosion. Visionen omfatter en stærkere integration af metroen som et bærende element i transportnetværket, hvilket fremmer effektiv og miljøvenlig mobilitet.