Hasløv & Kjærsgaard har for nyligt afsluttet en forundersøgelse af Himmelbjerget i samarbejde med Seismonaut.
Himmelbjerget har siden starten af 1800-tallet været et af vores nationale ikoner. Formålet med forundersøgelsen er at belyse og analysere potentialer for hvorledes der kan gennemføres en langsigtet udvikling på Himmelbjerget, som kan fremme turismen, styrke formidling af demokratihistorien og ankomstoplevelsen fra både land og sø samt at understøtte Himmelbjergets identitet ved at styrke sammenbindingen af oplevelser.

 

I forundersøgelsen er der fokuseret på at gøre ankomsten til toppen til en naturpræget helhedsoplevelse via skovparkering, sti og gangbro gennem landskabet til toppen. En rejse hvor sjæl og sind forberedes på ankomsten til ’Himmelbjerghuset’ et involverende og aktivt besøgscenter om demokratihistorie, folkelighed og natur.

En stor del af parkeringspladsen nær toppen flyttes væk og omdannes fra grå asfalt til et grønt fleksibelt ankomstområde fir fra gangbroen.

Ved at styrke den landskabelige oplevelse, hvor der i dag er parkeringsplads, bliver der skabt en tydelig sammenhæng til plænen og dermed en helhedsoplevelse, som ikke eksisterer i dag.

Ved Julsø styrkes den rekreative sejlads med en udbygning af kajanlægget med brygge til ophold og slæbested for småbåde, kanoer og kajakker. Hjejlen har fortsat sin plads foran Hotel Julsø, men får sin egen kaj. Mødet med Himmelbjerget fra Julsø styrkes gennem en velkomstpavillon, et anslag med formidling om bjerget, muligheder og historien.
Til sammen skabes en helhedsorienteret oplevelse af Himmelbjerget med plads til både lokale, traditioner og turister.

Link til rapport

https://www.skanderborg.dk/Files/Files/udvikling-i-kommunen/20210928_Forunders%C3%B8gelse_Himmelbjerget_bilag%20og%20Hvidbog.pdf