Horsens havn og bykerne har i mange år være mentalt og fysik adskildt – dels af havnens industri og dels af byens bildominerede infrastruktur. I forbindelse med et politisk ønske om at omdanne havnen fra industri til byformål har Hasløv & Kjærsgaard rådgivet og tegnet forslag til forbindelser og steder på de centrale, nordlige og østlige havnearealer.

1. etape af havneomdannelsen er ved at blive udført på Havnetrekanten med opførelsen af to nye boligtårne og et erhversbyggeri. I den forbindelse har Hasløv og Kjærsgaard projekteret 1. etape af den nye havnepromenade og en indre gæstehavn med tilhørende servicefunktioner.

Som del af dette arbejde har Hasløv & Kjærsgaard afholdt workshops for havnetrekantens brugere, investorer og kommunen, så de forskellige interesser og ønsker har fundet en fælles form.

Som arkitekter med stor erfaring med vandkantens udfordringer og muligheder har Hasløv og Kjærsgaard skabt et projekt, der vil overraske og berige byens oplevelse af at være en havneby.

Gå og opholde sig er centrale temaer på promenaden, der skal kunne fungere i hverdagssituationer som gæstehavn og som sted for særlige arrangementer.

Af særlige elementer kan nævnes: ”Opholdslommer” i det nedlagte færgeleje, arkaden til ophold og leg der med sejldug kan omdannes til boder, luftgynger, belantede ”øer” og vandlegeplads. Gennemgående i projektet er de sænkede arealer med små pladser og træbroen – et sted for mennesker tæt ved vandet.

Projektet er udarbejdet på baggrund af en helhedsplan og en designmanual, som tegnestuen udarbejdede i 2012-2013. Projektet er under realisering.