Helhedsplanen sammenfatter en vision for udviklingen af Korsør Lystbådehavn. Helhedsplanen skal styrke det maritime liv på Korsør lystbådehavn og skabe muligheder for nye aktiviteter henvendt til et
bredt publikum i alle aldre.

Nedslag i form af 5 forskellige delområder sammenbindes med etableringen af en gennemgående promenade. Delprojekterne kan etableres uafhængigt af hinanden og i vilkårlig rækkefølge.
Delområder der beskrives i planen:

1. Bryggepromenade
2. Molen
3. Badepieren
4. Grønningen
5. Trailerrampe, servicebygning, og forskønnelse af kant mod vand

En omlægning af havnens ankomstvej skaber en bedre forbindelse til byen og giver optimale logistik se forhold for havnens mange forskellige funktioner.