Projektet omfatter højvandssikring af Hellerup Havn og omgivelser, herunder staudehave, tennisbaner og klubhuse. Projektet er nøje tilpasset de eksisterende omgivelser – det rekreative anlæg og de mange maritime aktiviteter. Højvandssikringen er udført med forskellige former for sikring, herunder tegnestuens specialdesignede højvandselement, træspunsvægge og særlige skydeporte, der monteres, når der er varsel om højvande.

Som en del af projektet er der udført nye flydebroer til brug for kajakker og småbåde.
Projektet er udført i 2014-2015 og omfatter et areal på ca. 2.500 m². Ingeniør NIRAS.