Bodils ekstreme højvander førte til oversvømmelser flere steder langs Øresundskysten. I Gentofte Kommune gik det ud over lavtliggende områder bag Hellerup Havn.
Baseret på tegnestuens erfaringer med højvandsbeskyttelse udviklede vi i samarbejde med kommunen og havnens brugere på rekordtid en plan for sikringen af Hellerup. Højvandsikringen er baseret på tegnestuens velafprøvede højvandssystem, kendt fra Lemvig.
Mod Øresund sikres med mure og porte. Omkring havnebassinets indre sikres med træspunsvægge, der integreres med havnens bolværker.
Havnen er præget af et intensivt rekreativt liv og af store frednings- og beskyttelsesinteresser. Det var vigtigt, at højvandssikringen ikke blot skulle være en teknisk sikring.
Projektet er under udførelse. Udbudsprojektet er udarbejdet af NIRAS.