Hyldager Bakker er fællesbetegnelse for et ambitiøst støjvoldsprojekt i dele af Den Grønne Kile beliggende i Albertslund Kommune. Her øges den eksisterende støjvold fra ca. 6m til en gennemsnitlig tophøjde på 18m.
Den nye støjvold bearbejdes til et blødbakkelandskab med nye muligheder for rekreative oplevelser samt forbedrede vækst- og levebetingelser for områdets store dyre – og planteliv. Landskabsprojektet er blevet udformet
i tæt dialog med en bredt sammensat borgergruppe i Albertslund Kommune. Hasløv & Kjærsgaard har faciliteret denne inddragelsesproces.

Hyldager Bakker er fællesbetegnelse for et ambitiøst støjvoldsprojekt i dele af Den Grønne Kile beliggende i Albertslund Kommune. Her øges den eksisterende støjvold fra ca. 6m til en gennemsnitlig tophøjde på 18m.
Den nye støjvold bearbejdes til et blødbakkelandskab med nye muligheder for rekreative oplevelser samt forbedrede vækst- og levebetingelser for områdets store dyre – og planteliv. Landskabsprojektet er blevet udformet
i tæt dialog med en bredt sammensat borgergruppe i Albertslund Kommune. Hasløv & Kjærsgaard har faciliteret denne inddragelsesproces.

Projektet er indstillet til Bygherreprisen 2023  I  Læs mere om de indstillede projekter her