Det blev en fest med mere end tusind gæster til taler, musik og solskin, da Kronprins Frederik indviede den nye Skovshoved Havn. Vi fra Hasløv & Kjærsgaard siger tak for en fantastisk dag. Det var en fornøjelse at vise resultatet af vores arbejde frem for de mange besøgende.

Den nye Skovshoved Havn har fordoblet sin kapacitet og kan nu rumme 645 bådpladser, jollehavn, værft og mange nye, rekreative tilbud, der skal gøre havnen mere attraktiv for både sejlerne og byens borgere, så havnen i fremtiden bliver tættere forbundet med Skovshoved by. Det var derfor en fornøjelse at se, at de mange nye rekreative tilbud – kajakpolo, fiskepladser, kighulsbænke, udspringsbro, fitnessmøbler, flagmole og sauna allerede er taget i brug af skovserne og havnens mange brugere.

Udover flere maritime tilbud giver den nye Skovshoved Havn plads til nye maritime erhverv, caféer og spisesteder.

Vi har udviklet og projekteret den nye havn i samarbejde med Skovshoved Havn, Gentofte Kommune og havnens mange brugere.