Hasløv & Kjærsgaard har i samarbejde med Ishøj Kommune udarbejdet et anlægsprojekt, der omfatter et LAR- og et renoveringsprojekt for fornyelse af Ishøj Gadekær.

Projektet er udarbejdet på baggrund af en række dialogmøder med Ishøjs borgere. Målet er at skabe et nyt rekreativt, grønt anlæg, der skal fungere som et fælles opholdssted omkring det eksisterende gadekær.

Formålet med LAR-projektet er at opsamle regnvand fra nabogrunden Kirkebjergård og herved skabe en ny grøn og blå naturoase i hjertet af Ishøj Landsby.

Der er i det grønne anlæg indarbejdet to forsinkelsesbassiner og et lille åløb til opsamling af regnvand som et nyt revitaliserende, blåt element i byen.

De to bassiner er udformet som grønne lavninger med vådengskarakter, der kan bruges til leg og ophold i både våde og tørre perioder.

Projektet er projekteret i samarbejde med Dines Jørgensen Ingeniører og udført i 2016.