Hasløv & Kjærsgaard har i samarbejde med Ishøj Kommune og Orbicon udarbejdet projektforslag til støjvold og rekreativt anlæg langs Motorring 3 på hele strækningen fra Lille- til Store Vejleå.

Projektet er udarbejdet på baggrund af dialogmøder med Ishøjs borgere, kommunens ingeniører, institutioner og drift. Målet er at skabe et nyt rekreativt, grønt anlæg, der fungerer som et fælles opholdssted for borgerne på ”indersiden” af volden mod bebyggelserne, samtidig med at den i gennemsnit 12 m høje støjvold skærmer for støjen fra motorvejen. Den nye støjvold afløser et meget lavere anlæg.

Der er i det grønne anlæg indarbejdet mulighed for LAR-anlæg, regnvandsbassiner, motionsstier, udsigtspunkter, legepladser og andre rekreative anlæg der skal forsyne området med mulighed for udendørs aktiviteter og ophold. Det forventes at det 3,5 km lange anlæg kan udføres inden for en neutral økonomi, uden store udgifter for kommunen da der betales for den tilkørte overskudsjord der skal anvendes til anlægget. Projektet forventes realiseret 2018-2022.

LÆS MERE OM TILSVARENDE PROJEKTER HER:
Amager Strandpark – Hasløv & Kjærsgaard (hogk.dk)