Kilden – Noret – Bugten – Bæltet
I det første bassin, Kilden, pumpes vandet ind. Her er elektriske og hånddrevne pumper, så alle kan hjælpe til. Der kommer en Arkimedesskrue, som har været brugt til at løfte vand i årtusinder, en vippepumpe som også drives med håndkraft og måske også en lille vindmølle. Vandet kommer fra havnen og pumpes ud i kilden. Rigelig forsyning med frisk vand er afgørende for vandkvaliteten, temperaturen i vandet mm. Bunden opbygges med sten og sand og fortæller historien om det hastigt strømmende vand.

Det næste bassin er Fjorden og Noret og skal fortælle om livet her. En planteø giver mulighed for at introducere de bredbevoksninger der ligger rundt om Fjorden og Noret. Der skabes et bed hvor stedsspecifikke landvækster kan vokse i direkte kontakt med vandet – en lille rørskov. Bunden ændrer karakter med tættere bevoksning, her er der ikke bølger, der blotlægger bunden.

Det største bassin er Bugten. Det fortæller om Kerteminde Bugt.
Vanddybden øges, der kommer store sten på bunden, bevoksede områder med ålegræs og tang, og områder med blottet sandbund. Bevoksningerne fortæller om de mange plantesamfund, der trives her. Der kommer bølger fra øst som skaber liv og strøm.

Det sidste bassin er Bæltet. Her er dybest og bunden er nu tæt tilgroet. Her placeres bølgemaskiner – hånddrevne og elektriske. Herfra ledes vandet gennem en delvist åben rende tilbage til havnen.

Vandlaboratoriet er en del af et større projekt omkring Kerteminde Havnefront – som du kan læse mere om her:

Havnefronten i Kerteminde