Vestbyen Havnepark er et bud på en strategisk helhedsplan der vender klimaudfordringer om til at være potentialer for Vestbyens og havneområdets samlede udvikling. Det er et bud på en strategi, hvor nødvendige klimatilpasningstiltag opleves som naturlige, æstetiske tilskud til omgivelserne med flere funktioner – dels som tekniske tiltag og dels som rekreative elementer der understøtter livet i havnen og parken, og samtidig knytter området sammen med omgivelserne til én sammenhængende oplevelse.
Udfordringerne i konkurrenceområdet er på mange måder ’Den Perfekte Storm’. Lavtliggende terræn skaber som bekendt store udfordringer ift. stormfloder og havvandstigning, som blot forværres af højtstående grundvand og store mængder af tilstrømmende regnvand.

LÆS MERE OM TILSVARENDE PROJEKTER HER:
Amager Strandpark – Hasløv & Kjærsgaard (hogk.dk)