Møn udviklet som et attraktivt sted for bosætning, turisme, erhverv mm. i en bæredygtig helhed. Udviklingsplanen indgår som en del af en hvidbog som er varetaget af Vordingborg Erhverv og en styregruppe med repræsentanter for de mange interesser, der er knyttet til udviklingen i Klintholm Havn. Hvidbogen har fokuseret på udviklingen af havnen og havnebyen, men mange aspekter også uden for det nære lokalområde er taget op i arbejdet. Udviklingsplanen er ikke en detaljeret plan, men en langsigtet, strategisk plan, som skal sætte en retning for de mange og forskellige tiltag, der i de kommende år skal sikre en gunstig udvikling af Klintholm Havn. Udviklingsplanen har omfattet analyse af udviklingspotentialer, illustreret udviklingsplan interessentinddragelse, borgerworkshops, tids- og aktivitetsplan, etapeplan, og anlægsoverslag.