2014
Lemvig Kommune

Højvandsmøbel© er et system udviklet til anvendelse i urbane landskaber, som er truet af oversvømmelser. Bymøblet med de mange skydeporte er et nænsomt og billigt indgreb, som kan implementeres på mange lavtliggende og oversvømmelseseksponerede by- og havneområder.

Udover at løse et teknisk problem inddeler bymøblet med bugtninger og vinkling store arealer i mindre byrum, som mennesker kan forholde sig til.

Højvandsmøblet er opsat i Lemvig, og sparede byen for ærgrelser og skader for millioner da den holdt stand mod stormen Bodil den 6. december 2013.

Højvandsmøblet ”Le Mur” er et modulopbygget højvandssikringssystem, som kan indgå i byrumsdesign og kobles til andre typer af sikring. Le Mur har bestået sin prøve i Lemvig igennem flere år, til glæde og gavn for byens borgere og gæster, både i roligt vejr og under voldsom storm.

Le Mur er et præfabrikeret element-system, der kobles sammen til en tæt konstruktion med åbninger, porte og siddemøbler. Systemet består af:

  1. Betonelementer
  2. Samlebeslag og tætningslister
  3. Porte og portåbninger
  4. Hængende møbler
  5. Hjørnestolper

Alle sikringssystemets elementer er integreret i designet – porte er på plads og kan skubbes for med kort varsel, så den sammenhængende konstruktion bliver tæt.

Le Mur er meget mere end et teknisk anlæg – som byrumsdeler kan byens liv og aktiviteter organiseres, så eksempelvis både bløde og hårde trafikanter tilgodeses, samtidig med at store kig over havnen bevares.

Le Mur er en mur, som fint kan indgå i plads- og havnedesign med tophøjde over terræn mellem 60 – 125 cm. I mange eksisterende bymiljøer langs hav, havne og åer vil Le Mur-løsningen være en meget nænsom, permanent beskyttelse mod oversvømmelser. Med Le Mur bevares en umiddelbare kontakt til vandet, og de bagvedliggende bygninger bevarer adgang til eksisterende terrænnivau.

Ved den simple zonering af ”tørre” og ”våde” sider tilføjes byrumskvaliteter:
På den tørre side kan arealerne bebygges og anvendes til aktiviteter, der ikke tåler oversvømmelse. Le Mur kan delvis skærme ting – eksempelvis parkerede og kørende biler.
På den våde side kan der skabes opholds- og aktivitetsarealer i tæt kontakt med vandet, med inventar og belægning der tåler oversvømmelser.

Le Mur’s basisbetonskærm kan bestilles i rette- og kurvedeelementer, og kan placeres med en overhøjde over terræn på mellem 60-125 cm, hvor det ønskes, at portenes højde og længde skal tilpasses de enkelte åbninger. Hængemøbler hægtes på Le Mur og kan placeres når som helst uden yderliger fundering og montering.

Le Mur findes i Oranje Betons katalog og kan bestilles med monteringsvejledning til eksisterende plads-/havnedesign, hvor man ønsker højvandssikring. Produktet kan også bestilles af bygherrer, der har andre rådgivere.

Ønskes en helhedsvurderet løsning, hvor også andre elementer kan komme i spil, kontakt Hasløv og Kjærsgaard for et uforpligtende tilbud.