Forbedring af strandens kvalitet og fjernelse af generne ved ophobet, rådden tang gennem omlægning i 2007.

Gamle høfder er blevet fjernet, og nye, fremskudte pynter er blevet anlagt. Stranden er projekteret bredere og vandkvaliteten væsentligt forbedret.

De nye anlæg med pynter, klitter, promenade og vandtrapper har forbedret muligheden for det rekreative liv på stranden året rundt.