HELHEDSPLANEN

Helhedsplanen for Nyborg Marina er udviklet i tæt samarbejde med Nyborg Kommune, Marina og havnens forskellige brugere – sejlere og foreninger. Planen vil danne fælles fodslag for den fremtidige udvikling af havnens vestlige og centrale delområder.

Et særligt fokus i helhedsplanen har været at samle og styrke de forskellige maritime interesser, styrke byens møde med vandet og mødet mellem byens turister fra land og de sejlende fra vand.

Nyborg Marina strækker sig over store afstande, som helhedsplanen udnytter som en fordel ved at optimere og sammenbinde de forskellige lokationer. Helhedsplanen beskriver en promenadestrækning gennem havneområdet, der byder på mange og forskellige ”steder på ruten”. Der udvikles nye områder, og eksisterende delområder fortættes med fokus på at skabe muligheder for ophold og aktiviteter, der både henvender sig til det enkelte steds primære brugere og sikrer steder for alle aldre.

Første projekter til realisering har været en gæstebro og en servicekaj for håndtering af både.

MULTIBASSIN

Hasløv & Kjærsgaard har i samarbejde med NORD-arkitekter og Sweco udarbejdet forslag til etablering af multibassin og multihus i Nyborg Marina, efter at have stået for fondsansøgningen til
LOA.

Projektet har opnået forhåndstilsagn om støtte fra Lokale- og Anlægsfonden, og er en del af realiseringen af helhedsplanen der blev vedtaget i Nyborg Kommune i 2016.

Projektet tager udgangspunkt i, at etablere et nyskabende bassin i marinaen, som har rent, opvarmet havvand, så aktiviteter i bassinet kan foregå i en stor del af året.

Multibassinet skal danne rammen om de organiserede og uorganiserede aktiviteter inden for sport og leg, med fokus på at udvikle nye faciliteter der kan understøtte både foreningsliv og sund livsstil.

Bassinet og det tilhørende multihus er placeret langs havnens promenadeforløb og nær de maritime klubber, så der opstår en tilknytning til havnen og dens brugere, og indeholder et 50 x 25
m aktivitetsbassin med varieret dybde for træning og et familiebassin med fast sandbund med forskellige faciliteter til leg.

Bassinet er udviklet som et saltvandsbassin med et indhold af naturlig biologi. Bygningerne og omgivelser er primært udført i træ, med fokus på bæredygtighed, tilgængelighed og tryghed.