I forbindelse med Kerteminde Kommunes projekt ’Udvidelse af Kerteminde Marina’ og omdannelsen af den gamle industrihavn til et nyt rekreativt havnekvarter skal der opføres et nyt molefyr.

Det er visionen, at det nye molefyr skal stå som en visuel og skulpturel markering af indsejlingen til Kerteminde Havn. Det nye molefyr vil udover dets funktion som navigationshjælp for havnens sejlende også være et udflugtsmål for borgerne i Kerteminde og kommunens turister.

Her skal man kunne opleve havets sus og nyde den smukke udsigt ind mod havnelivet i Kerteminde Havn, havet og sejladsen i Kerteminde Bugt. Et attraktivt endemål for den lange vandring ud langs molen og et oplagt pausested for til sejlende.

Pladsen på molehovedet skal både kunne benyttes til events når der er kapsejlads i havnen og som et privat mødested for en romantisk frokost i eftermiddagssolen.

Udformningen af molefyret understøtter disse funktioner ved at integrere siddepinte og udsigtsplatforme i designet af molefyret, som kan benyttes af store som små forsamlinger som trompeterplads mm.

Designets udfordring var hvordan man på trods af den høje molekrone på 1.25m kan komme op i højden og nyde udsigten udover Kerteminde Havn og Kerteminde Bugt fra siddeplinte og udsigtsplatforme.
Dette er løst ved at placere molefyret på en udsigtsdæk på højde med molehovedet som samtidig er med til at skabe rekreative opholdsrum på molehovedet.

Du kan læse mere om Havnefronten i Kerteminde på hjemmesiden:
Havnefronten i Kerteminde – Hasløv & Kjærsgaard (hogk.dk)