Odden Havn, Havnebyen er beliggende på nordsiden af Sjællands Odde. Odden Havn er forankret i det maritime, kulturen og erhvervet omkring fiskeri. Havnens indretning og dens udseende bærer præg af dette.

Helhedsplanen for Odden Havn er blevet til på baggrund af en interviewrunde gennemført i 2013 og 2015, hvor op mod 30 interessenter, erhvervsaktive, forskellige ildsjæle og kommunale medarbejdere er kommet med input.

Hovedgrebet i Helhedsplanen for udvikling af Odden Havn er en sammenbindende forbindelse – promenaden, der skaber en naturlig sammenhæng på langs af havnen og en tydeligere sammenhæng mellem havnebyen og det markante klintelandskab.

Til forbindelsen, der danner rygrad gennem området, kobler sig seks delområder med forskellige aktiviteter.