Hasløv og Kjærsgaard har i samarbejde med Marinbiologisk Øresundsakvarium udarbejdet et idéoplæg til et vandlaboratorium i Helsingør Nordhavn.

Idéoplægget fungerer som bilag ved ansøgning til fonde og er med til at illustrere mulighederne for Øresundsakvariet og samarbejdet med Nordhavnen.

Øresundsakvariet har med Vandlaboratoriet en unik mulighed for at skabe et udadvendt og åbent akvarium centralt på havnen langs promenaden, som understøtter de mange eksisterende aktiviteter i og omkring akvariet.

Folderen fortæller om stedets betydning for udformningen af et vandlaboratorium samt hvilke fisk og plantearter, der naturligt vil være at finde i bassinet.
Idéoplægget foreslår en indretning af bassinet og illustrerer de forskellige aktivitetstiltag og formidlingsmuligheder, “fremtidens vandlaboratorium” vil give.